Strømmast og linje oppe i fjellsiden over JørpelandDet er nettselskapene som betaler ut strømstøtten, mens Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat administrerer ordningen. 

Det er blitt gjort justeringer og presiseringer av ordningen flere ganger i løpet av året som har gått. Nylig ble det presisert at kunder som bor fast på hytter også skal få strømstøtte. Lnett er opptatt av å følge med på justeringer som gjøres, slik at vi er i samsvar med det myndighetene ønsker. 

I 2022 har Lnett fått nær 9900 henvendelser fra kunder som har spørsmål om strømstøtte. I tillegg har vi behandlet 1725 saker som angår strømstøtte. De fleste sakene har vært fra boligbyggelag angående felles forbruk, gårdsbruk hvor det er usikkert hvilken støtteordning de skal ha og eiere av fritidsboliger. 

Ordningen med strømstøtte innebærer at kunder får tilbakebetalt en andel av kostnadene når gjennomsnittlig strømpris en måned overstiger 70 øre/kWh. Det blir kompensert for strømforbruk opptil 5000 kWh per måned. Regjeringen har varslet at støtteordningen skal vare ut 2024. De foreslår også at det fra 1. september 2023 er timesprisen for strøm som skal brukes og ikke gjennomsnittlig strømpris i en måned. 

For mange kunder kan strømstøtten overstige det nettleien koster. Kunder som får en faktura fra sin strømleverandør for både nettleie og strøm, får hele strømstøtten fratrukket sin faktura. Kunder som får to faktura, en fra sin strømleverandør og en fra nettselskapet, vil få det beløpet som overstiger nettleien satt inn på sin konto. 

Det er 786 kunder som ikke har fått utbetalt hele strømstøtten fordi Lnett fortsatt mangler deres kontonummer. Det er en kraftig reduksjon fra i høst da vi manglet kontonummer til 9500 kunder. Lnett har sendt meldinger til kunder på SMS, men vil nå ringe kunder som har større beløp utestående slik at pengene kan bli betalt ut.