Opstad stasjon har vært viktig for å forsyne blant annet Jæren Everk sine kunder med strøm. Elektrisk anlegg og transformatorer er allerede tatt ut og kjørt vekk. Nå er det selv byggverket som rives.

Ved siden av den gamle stasjonen står everksjef Birger Høyland i Jæren Everk og prosjektleder Jan Terje Larsen i Lyse Elnett og ser på at en anleggsmaskin dunker og hamrer løs på stasjonen. Betong og stål blir skilt etter hvert som bygget rives. Med kuldeperioden vi har hatt nå i januar er det godt å ha den nye stasjonen i drift.

En spesialklo dunker og river løs betongvegg på Opstad transformatorstasjon. Foto Fredrik Ringe- I januar i år har vi hatt en lang kuldeperiode, og strømforbruket har vært nær rekorden fra 2018. Vi registrerer at forbruket er nær maksimal kapasitet enkelte steder. Da er det bra å se at oppgraderingen av overordnet strømnett («fylkesveiene») pågår for fullt, og vil sikre oss både stabil og god leveranse, samt økt kapasitet, sier avdelingsdirektør Nettdrift og vedlikehold Frank Boholm i Lyse Elnett.

Everksjef Birger Høyland er glad for at de har investert i to nye transformatorer med god kapasitet i nye Opstad transformatorstasjon. De to nye transformatorene som Jæren Everk har satt inn i Opstad nær dobler kapasiteten.
- Når jeg ser at stasjonen rives, tenker jeg på alle sakene vi har jobbet med for å vedlikeholde og drifte den gamle stasjonen. Samtidig er jeg glad for at ny stasjon er i drift og gir oss god og sikker strømforsyning framover, sier Høyland.

Fotograf: Fredrik Ringe