Siden 2019/2020 har det kommet en rekke henvendelser til nettselskapet fra bedrifter som ønsker tilknytning til strømnettet eller som trenger mye mer strøm enn de bruker i dag. Henvendelsene og endringer i samfunnet gir tydelige signaler om at forbruket av strøm vil øke kraftig i årene som kommer.  
- Vi har allerede kontakt med mange som trenger strøm de nærmeste årene, og gjør jevnlige analyser av hvor stort behovet kan bli. Nå er vi i gang med å oppgradere overordnet strømnett på grunn av alder og tilstand, og da er det utrolig viktig at prognosene er oppdaterte og gjenspeiler utviklingen så godt som mulig, sier avdelingsdirektør Lars Andre Kalve i Lyse Elnett.   
 
Møter kommunene 
Lars Andre Kalve er sammen med kollegaer allerede godt i gang med å gjennomføre møter med kommunene. Bakgrunnen for møtene er at kommunene har planer for utvikling av eksisterende og kommende næringsområder, og de har gjerne tidlig kontakt med bedrifter som vil etablere seg. I tillegg har de ofte en strategi for klima og / eller næringsutvikling, og strategien som er valgt kan selvsagt påvirke behovet for strøm.  

- Dersom kommunene eksempelvis har vedtatt en kraftig reduksjon i klimagassutslipp, og pekt på transportsektoren for å lykkes, så kan det påvirke strømnettet i stor grad. Vi ser at overgangen fra fossil energi til elektrisk strøm for transportsektor og industri gir til dels veldig store behov for strøm i områder der det til nå har vært et lavt forbruk av strøm, forteller Lars Andre Kalve.  

Han forteller om gode møter med kommunene hvor de mottar nyttig informasjon om framtidige planer, og får en god dialog om temaet.  
 
Spørreundersøkelse til bedrifter 
I tillegg til møter med kommunene, så vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse for næringslivet.  
Annethvert år utarbeides det en Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland. Utredningen som ble lagt fram i 2020 viser at forbruket av strøm kan doble seg fram mot 2040, hvis de høyeste prognosene slår til. Informasjonen fra møter og spørreundersøkelse blir benyttet som underlag for neste kraftsystemutredning som skal leveres i 2022.  

- For at vi skal kunne legge gode planer for strømnettet, så trenger vi innspill fra bedrifter. Vi ønsker tilbakemelding både fra bedrifter som planlegger utvidelse eller som skal gå fra andre energikilder til strøm, samt de som ønsker å starte opp i regionen. I utgangspunktet er det bedrifter som vil ha tilknytning av rundt 1 MW og over vi ønsker kontakt med. Våre prognoser tar allerede hensyn til boligutbygging og vanlige kontorlokaler og butikker, så denne type virksomhet trenger vi ikke svar fra, forteller Aina Serigstad.   

Målet er at markedsanalysen skal være ferdig før nyttår. Informasjon om markedsanalysen og spørreundersøkelsen er samlet på egen side. Her er også link til spørreundersøkelsen.