Lyse Elnett gjennomfører totalt rundt 7000 tilsyn hvert år. Hovedmålet med tilsynene er å avdekke feil og mangler ved elektrisk anlegg eller bruk av elektrisk utstyr som kan medføre risiko for brann eller støt. Rundt halvparten av husbranner i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr med, hvor komfyrbranner dominerer.

Avtalen med Rejlers gjelder fra 1. januar 2020 og løper over to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har myndighetsansvaret for DLE. De vektlegger i større grad enn tidligere at tilsyn av elektriske anlegg, virksomheter og installasjonsbedrifter skal gjennomføres basert på risikovurdering.

- Vi ser fram til at vi i samarbeid med Rejlers skal forbedre og videreutvikle metoder slik at flere av våre tilsyn er basert på en vurdering av risiko, sier Joar Bø, tilsynsleder for DLE hos Lyse Elnett.

Rejlers har god kompetanse på digitalisering, og vil bidra til å effektivisere arbeidsprosesser slik at funn og tilsynsrapporter kan kommuniseres raskere til kunder og feil dermed rettes raskere.

- Moderne teknologi gir nye muligheter. Med betydelig bedre datagrunnlag, så er det flere muligheter for å kartlegge og gjennomføre tilsyn i bygg hvor data tilsier økt risiko. Det kan for eksempel være jordfeil, unormale spenningsvariasjoner eller avvikende mønstre i forbruksprofil. Dette har vi i Rejlers løsninger for, sier administrerende direktør Thomas Pettersen i Rejlers Norge.