Det gamle utendørsanlegget skal rives og erstattes med et innendørs koblingsanlegg i det nye bygget som settes opp. Nytt bygg kommer helt inn mot fjellsiden og har en grunnflate på rundt 375 m2. Det nye bygget er i to etasjer. En av dagens transformatorer skal også byttes ut. 

Det er SV Betong i Sandnes som er totalleverandør av bygg og grunn. ABB /LOS Cable Solution har fått kontrakt på levering av elektromekaniske installasjoner. Selve bygget skal være klart våren 2021, mens anlegget skal settes i drift andre halvår 2021. 

Det blir sprengning av grunn fram mot sommeren i år. I enkelte tidsrom når sprengning pågår vil det ikke være mulig å passere på veien forbi transformatorstasjonen.

Tronsholen transformatorstasjon er et av kraftoverføringens utvalgte kulturminner. Endringer som gjennomføres på stasjonen skal derfor dokumenteres. Mer informasjon finner du på prosjektets nettside. 

Illustrasjonen under viser fasadene på nytt bygg.
Illustrasjon av det nye bygget sett fra ulike retninger.