- Det er gøy og spennende å få være lærling hos Lyse. Jeg var utplassert her i skoletiden, og trivdes da så derfor søkte jeg læreplass her, forteller John Haugstad Bø, som har gått på Randaberg videregående.

De fem står og kobler til kabel i et kabelskap i øvingslokalene som er laget til på Tronsholen i Sandnes. Arbeid med luftlinjer og kabler i strømnettet er ting de ikke lærer på skolen, så derfor blir dette gjennomgått i starten av læretiden. Noen av lærlingene var utplassert hos Lyse mens de gikk på videregående og husker en del igjen fra den tiden. 

Lærlingene jobber med å koble til kabler i kabelskap på opplæringssenteret- Det er mye nytt å lære. Jeg søkte meg til Lyse for å få mer varierte og spennende oppgaver, og det har vi fått så langt, sier Lena Poulsen, som har gått på Strand videregående og hadde sine utplasseringer i elektrofirma.

Per Ragnar Knaust, Henrik Dirdal og Olav Omland er alle enige i at de er heldige som har fått læreplass i Lyse og gleder seg til læretiden.
- Her får vi «høy spenning», sier Per Ragnar Knaust med et smil.

I seks uker får lærlingene grunnleggende opplæring før de starter ute sammen med en montør. I løpet av disse første ukene skal de i tillegg til å koble kabel i kabelskap skal de blant annet lære å skjøte kabler, klatre i stolper og jobbe med luftlinjer på en trygg måte. Læreperioden for energimontør er 2,5 år. I løpet av denne perioden er lærlingene innom de ulike gruppene i montasjeavdelingen.