De nye transformatorstasjonene på Veland og Hjelmeland bygges i betong. Her blir det benyttet en betongtype som har det laveste karbonavtrykket som er tilgjengelig i markedet. Betongtypen heter lavkarbon klasse A ekstrem.

- Alle monner drar. Strømmen vi transporterer er fornybar og vi jobber med  å reduserer klimaavtrykket ved bygging av nye kraftledninger der det er mulig. Vi tester nå lavkarbon betong for å se hvor stor effekt det vil få for CO2 avtrykket i prosjektet, sier Rannveig E. Norfolk, direktør for Nettplan og kunde i Lnett. 

Reduserer CO2-faktoren med to tredjedeler
Lnett bygger ut fremtidens strømnett, og alle våre leverandører bidrar til å drive frem en mer miljøvennlig prosess. Kruse Smith har totalentreprisen på bygg og grunnarbeid, godt støttet av sine underleverandører, blant annet Sandnes & Jærbetong, avdeling Jørpeland, som er et datterselskap av Ølen Betong.

Lavkarbon klasse A ekstrem har en CO2-faktor på 103 kg CO2-ekv/m3. Dette er 66 prosent lavere enn standard betong laget med konvensjonelle produksjonsmetoder, som har en CO2-faktor på i over kant av 300 kg CO2-ekv/m3.

Ølen betong støper fundamentet på Veland stasjon med lavkarbonbetong klasse A ekstrem.

Gjenbruk av avfall
For å få ned CO2 avtrykket i betongen er store deler sement bindemiddelet laget av et biprodukt fra stålindustrien. Normalt ville det gått til deponering.

- Dette er god gjenbruk av avfall. Klimaregnskapet for bygg og grunn i dette prosjektet viser foreløpig en reduksjon på 38 prosent sammenliknet med konvensjonelle byggematerialer. Valg av betongtype utgjør hoveddelen av besparelsen og tilsvarer rundt 425 tonn CO2, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lnett.

I februar og mars har vi fått på plass det meste av plass-støpt betong på de nye transformatorstasjonene på Veland, Hjelmeland samt utvidelsen av Dalen. Teknisk sett er det ikke store forskjeller på støping med denne betongtypen, men herdingen tar litt lengre tid. 

Flere bruksområder for lavkarbonbetong
Vinkelmaster skal tåle store påkjenninger og bygges derfor på et fundament av betong. LinjePartner er totalentreprenør på bygging av linjen og deres underleverandør, GrunnPartner, har brukt lavkarbon betong der det er mulig. 

- Basen til mastefundamentene er støpt i lavkarbonbetong klasse A ekstrem. Det er imponerende å se dem pumpe betong 220 høydemeter opp i lia. Det viser seg at denne betongtypen er lett å pumpe opp til fundamentene, gitt at bilen kan stå nær nok, sier Gudmundsen.  

Søylene som er festet i fundamentet er støpt i tradisjonell betong B35, med en CO2-faktor på ca. 300 kg CO2-ekv/m3 eller lavkarbon klasse A CO2-faktor på 200 kg CO2-ekv/m3, alt etter hvor langt betongen må pumpes. 

- Samlet sett bidrar dette til å redusere CO2 avtrykket i prosjektet ytterligere, sier Gudmundsen. 

Høster erfaringer på bruk av lavkarbonbetong i Dalen-Veland-Hjelmeland-prosjektet.