Skjermbilde av framsiden på nye nettsiden. Når du skal logge deg inn på MinSide, så legger du inn ditt mobilnummer og mottar da et passord som skal brukes. Du trenger ikke å opprette ny bruker, så lenge vi har ditt mobilnummer i vårt kundesystem. 

Funksjoner på MinSide
På MinSide vil du fortsatt finne informasjon om forbruk og faktura, men i utgangspunktet er det din strømleverandør du skal henvende deg til dersom du har spørsmål om faktura og forbruk, skal flytte, utsette betaling av faktura eller endre kontaktinformasjon. Du vil derfor få melding om å kontakte din strømleverandør dersom du prøver å utføre denne type oppgaver hos oss, som er ditt nettselskap. Dersom du ikke har strømleverandør, så kan du utføre oppgavene hos oss. Samtidig er vår klare anbefaling at du da bør kontakte en strømleverandør og inngå en strømavtale, fordi det vil gi deg en lavere strømpris. 

Den nye MinSide har noen nye funksjoner. For eksempel kan du se hvor mye effekt du bruker, altså hvor mye strøm du bruker på en og samme tid. Du kan også få en pekepinn på hva neste faktura blir ved å velge "Prøvefaktura". Har du flere leiligheter eller bygninger med strømmåler kan du på MinSide søke opp den adressen du vil se forbruk eller faktura for. 

På nettsiden har vi lagt ut svar på de mest stilte spørsmålene til et nettselskap. De finner du nederst i artikler om ulike tema, og samlet på denne siden. 

Elektrifisering og nye behov
Regionen er i full gang med å ta i bruk strøm på stadig flere områder, deriblant til transportsektoren. Nettselskapene er tilrettelegger for denne elektrifiseringen på flere måter. På nettsiden er det informasjon for kunder og elinstallatører som handler om produksjon av strøm, såkalte plusskunder, og det er skjema for henvendelse om infrastruktur for de som ønsker å utrede kapasitet i strømnettet eller trenger mer strøm. 

I regionen er det også stort behov for å oppgradere regionalnettet (fylkesveiene i strømnettet) på grunn av alder og behov for økt kapasitet i strømnettet. På denne nettsiden er det informasjon om de store prosjektene, og også disse sidene er nå i ny drakt. I tillegg deltar Lyse Elnett i flere FoU-prosjekter, og informasjon om disse er også publisert på den nye nettsiden.