– Mange tror det moderne Norge blir til når vi trykker på en touch-skjerm. Men det moderne Norge ble til her, og i Flørli, Lysebotn og andre steder hvor vi temmet fossekraft og fikk strøm. Vi gleder oss over at kraftverket nå moderniseres. Og så lar jeg denne spaden være et symbol på handlekraft, sa Gjesdalordføreren før han satte spaden i jorden. 

Nytt strømnett
Kraftledningen til Maudal er den eldste linjen på så høyt spenningsnivå, som fortsatt er i drift. For å få strømmen fra nytt kraftverk ut på strømnettet, så skal det bygges to nye 22 kV kraftledninger mellom Gilja og Maudal. Den ene vil kun være for å transportere strøm som produseres i Maudal ut på strømnettet, mens den andre kraftledningen også vil forsyne kunder i Maudal med strøm. 
- Dagens kraftledninger er modne for utskiftning. Vi skal derfor rive de gamle linjene mellom Gilja og Maudal, den eldste rives helt fram til Rage nær Oltedal. De nye kraftledningene vil også sikre god og stabil strømforsyning til kunder i Maudal, forteller avdelingsdirektør Rannveig Eidem Norfolk i Lnett. 
Hun legger til at Lnett også skal sette inn en ny transformator i Gilja transformatorstasjon for å øke kapasiteten der. Det muliggjør også tilknytning av nytt kraftverk i Ørsdalen, som er nettselskapet Enida sitt område.
Målet er at nye kraftledninger skal stå klar til å ta imot strømmen når kraftverket settes i drift. Totalt er dette en investering på 151 millioner kroner. 
Ordfører Frode Fjeldsbø med spade, gul synlighetsjakke og hjelm, hvor rørgaten synes i bakgrunnen bak noen trær. Tre representanter fra selskaper i Lysekonsernet står på høyre side for han.
 

 

 


Nødvendig fornyelse
Historien om Maudal kraftverk går tilbake til 1917 da Sandnes kommune kjøpte vannrettighetene i Maudal. I 1926 blir Maudal kraftanlegg etablert etter en del politiske diskusjoner, og i 1930 ble kraftverket satt i drift. Strømmen ble transportert ut til Skeiane transformatorstasjon som ble tatt i bruk i 1919. 
- Vi har vurdert flere alternativer for nytt kraftverk, men landet på at vi bygger to kraftverk med samme produksjon som eksisterende kraftverk. Maudal Øvre kraftverk bygges først, og settes i drift sommeren 2023. Deretter blir det gamle kraftverket revet, og så bygger vi Maudal Nedre kraftverk på grunnmuren til eksisterende kraftverk, forteller administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft DA. 
Begge kraftverkene har en installert effekt på ca 10 MW hver, og total årsproduksjon vil være 100 GWh som tilsvarer forbruket til rundt 5000 husstander. 
Det går i dag to vannrør ned langs fjellsiden til kraftverket. Det største av disse skal gjenbrukes. 
- Vi har tatt materialprøver og kontrollert røret. Det kan brukes i 30-50 år til, så vi utnytter den levetiden, sier kraftverksjef Linda Haugvaldstad i Hydro, som er driftsoperatør for kraftverket.
Rørgaten til kraftverket i høyre side, og elven ved kraftverket midt i bildet. To menn i gule synlighetsjakker og hjelm på vei ned langs rørgaten