- Vi opplever at det er god aktivitet ute, og det kommer fortsatt inn minst like mange bestillinger til oss som tidligere fra elektroinstallatører, utbyggere, entrprenører og andre. Antallet innmeldte gravemeldinger er også som før. Vi følger med på utviklingen og eventuelle endringer i hvilken type bestillinger som kommer inn for å kunne gjøre raske tilpasninger hos oss, forteller administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett. 

Tiltak for å sikre leveranser
Det er tatt i bruk stor grad av hjemmekontor og digitale hjelpemidler for samhandling brukes aktivit for å fortsatt kunne ha byggemøter, behandle meldinger og gjennomføre prosjektering.
- Vi har en stor montørstyrke ute som jobber i små enheter med ulike oppmøtesteder. Det er også gjort tiltak for eksempel på byggeplass og lager for at vi fortsatt skal kunne utføre vårt arbeid så normalt som mulig. Men lengre planlagte strømstanser på dagtid forsøker vi å unngå, sier Tamburstuen.  
Den siste tiden er det brukt mye tid og krefter på tiltak som skal sikre fortsatt aktivitet videre utover året. Det har vært dialog med leverandører for å sikre leveranser av materiell både fra fabrikker i Norge, men også i Europa. 
- Vi har fått tilbakemeldinger fra våre hovedleverandører om at det per dags dato ikke er utfordringer knyttet til produksjon av materiell. Så langt går også vareflyten greit, men vi følger situasjonen tett videre. Nylig fikk vi leveranse av elektrisk anlegg fra Siemens i Tyskland til ny transformatorstasjon på Opstad og transformatorene er på vei på skip og ventet denne uken, sier direktør prosjektstyring Lars Andre Kalve i Lyse Elnett. 

Dialog med næringslivet
Lyse er i dialog med de store aktørene i regionen for å følge med på hvordan aktiviteten ute hos eksterne er ventet å bli framover. Så langt har vi ikke fått tilbakemelding om at prosjekter under gjennomføring er blitt utsatt eller stoppet opp. 
- Det er usikkerhet knyttet til hvor stor aktivitet vi vil se fram mot sommeren og videre utover året. Vi jobber derfor med å gå gjennom hvilke egne vedlikeholdsprosjekter vi kan starte opp for å holde aktiviteten oppe og trygge stabil strømforsyning, sier Tamburstuen.