Det er Statnett som bygger den nye transformatorstasjonen samt ny forsyning inn til regionen. På stasjonstomten bygges det også et anlegg for regionalnettet til Lyse Elnett.
- Arbeidet går veldig bra og vi klarer å holde god framdrift til tross for restriksjoner forbundet med korona, forteller prosjektleder John Arild Breimo i Statnett.
Denne måneden er det nøyaktig ett år siden arbeidet startet på anleggsområdet. I løpet av 2023 skal den nye transformatorstasjonen være i drift, og overtar etter stasjonen noe lengre nord ved Stokkelandsvatnet. 

Tar form
Han skuer utover det store området som tilsvarer åtte fotballbaner i størrelse. Store hauger med stein som er sprengt ut på området ligger i den ene delen av området, men skal etter hvert legges utover slik at bakkenivået blir noe hevet fra i dag.
- Vi er ferdig med selve grovbygget som skal inneholde koblingsanlegget til Lyse Elnett, og vi holder på med utendørsanlegget og jordingen av det. I tillegg støyper vi nisjene der transformatorene kommer. Det skal settes inn fem transformatorer, forteller prosjektlederen.
Bygget som skal inneholde koblingsanlegg er reist og foran står det små betongfundament for utendørsanlegget. Prosjektleder Jan Terje Larsen og senior prosjektingeniør Geir Syvertsen synes det er kjekt å se hvordan den nye transformatorstasjonen og Lyse Elnett sitt anlegg blir. Foreløpig er det kun et råbygg i betong med rominndeling som står på tomten. Det er hengt opp lyslenker langs taket i bygget.

Utendørsanlegg
Den nye transformatorstasjonen på Fagrafjell er et utendørs anlegg. Her kommer det fem transformatorer. Fundamentet er så stort at når fem voksne personer klatrer ned i en del av transformatorsjakten, så er det plass til å holde god avstand. Ikke så rart når hver av dem har en grunnflate på vel 360 m2 og en høyde på 13 meter.
Langs den ene siden av transformatorene kommer 420 kV bryteranlegg som er 220 meter langt og 20 meter bredt. I tillegg er det et 132kV bryteranlegget med ni bryterfelt som strekker seg over 90 meter. Seks av feltene tilhører Lyse Elnett.
- Det er veldig interessant å høre om alt som kreves for å få bygget et anlegg av denne størrelsen. Og så er det selvsagt gledelig at Statnett klarer å holde tidsplanen. Dette er et viktig anlegg for regionen å få på drift, sier prosjektleder Jan Terje Larsen i Lyse Elnett.
Prosjektingeniør Geir Syvertsen har vært med i planleggingen av koblingsanlegget Lyse Elnett skal ha. Han kikker interessert rundt, og stiller spørsmål angående jording.
- Vi har krav om at arbeidet skal dokumenteres etter hvert, også hvordan jordingen er lagt, forteller John Arild Breimo.
Dette er også bakgrunnen for at en person står innhyllet i en sky, mens snø og is blir fjernet fra bakken der jordingen er lagt i bryteranlegget.