Den nye stasjonen skal erstatte dagens stasjon, og eies av Lyse Elnett og Jæren Everk. I henhold til tidsplan er det halvannet års byggetid på stasjonen. Det er Jærentreprenør som utfører grunnarbeid og bygg, samt skal rive gammel stasjon.

Det går med 125 tonn armering og ca 7000 kvadrat med dekke skal støpes. Når arbeidet med å reise bygget starter i desember blir det benyttet betongelementer, så da vil arbeidet gå raskt framover.

Skal regionen få til elektrifisering av både transportsektor og andre bransjer er det viktig at strømnettet er robust og har nødvendig kapasitet for næringsutvikling. Den storstilte oppgraderingen av hovedveiene i strømnettet i Sør-Rogaland skal bidra til det.