De nye kablene skal legges mellom Kongsgata transformatorstasjon ved Bergelandsgata og Jorenholmen parkeringshus. Dette gjøres for å få strøm til lading av elektriske hurtigbåter og elbillading. 

I tillegg skal Stavanger kommune oppgradere fortauer og stedvis veibane. Dette innebærer at fortau på en side av veien vil bli stengt i perioder. Det vil bli satt opp skilt for myke trafikanter. Naboer vil få varsel fra graveentreprenør noen dager i forveien ved stenging av innkjørsler. 

Kart med påtegnet trase for ny kabelArbeidet starter i august i nordlige område mellom Jorenholmen og Pedersgata, og arbeidet i dette område vil pågå fram til oktober. Deretter vil den sørligste delen av prosjektet starte opp og pågå til desember. 

Ved denne type gravearbeid vil det dessverre bli ulemper for både beboere og andre som går, sykler eller kjører i området.