- I Ryfylke har vi steder hvor skogen er relativt høy og greiner har vokst mot kraftlinjen. For å unngå at greinene slår borti kraftlinjen og gir strømbrudd, så benytter vi helikopter til å fjerne greiner. Dette er en god og effektiv måte å få større avstand til kraftlinjene, forteller leder for vedlikehold Øystein Rian i Lnett. 

Sterkere kantskog kan hindre trefall
Helikopter kjører langs linjetrase med tett skog på begge sider for å kutte greiner med sag som henger under helikopteret.  Han står på bakken ved kraftlinjen og ser på helikopteret mens det kapper furuskog i Hjelmeland. Det er flere mannskap på bakken som følger helikopteret for å sikre at ingen er i nærheten der greiner skjæres. 

Når greiner blir fjernet, så blir også kantskogen sterkere, og det kan bidra til å hindre at trær velter i uvær. 

- Vi går befaring langs kraftlinjene med bestemte intervaller, og har registrert områder hvor skogen har kommet for tett på. Det er disse områdene vi nå tar, sier Rian. 

Lnett har de siste årene vært blant de nettselskapene som har høyest oppetid.

- Dette er ikke noe som kommer av seg selv. Vi må hvert år gjøre de rette tiltakene for å unngå feil som gir strømbrudd for kunder, sier Rian.   

Sag med åtte runde blader
Fonnafly som utfører oppdraget har med seg to sager. Hver har åtte runde blader som henger under hverandre på en lang stang under helikopteret. Etter en stund må helikopteret fly tilbake til et depot i nærheten for å skifte sag siden disse er batteridrevne.  
Før de starter opp står alle som skal være med på arbeidet på en vei ved stort åpent jorde. Her forklarer arbeidsleder fra Fonnafly hva de på bakken må være oppmerksom på, og hva de skal melde fra til piloten via radiokommunikasjon. 

Det er strenge krav til sikkerhet ved denne type oppdrag, og den grundige gjennomgangen i forkant gjøres for å sikre at alle vet hva de skal gjøre.