Melding om behov for å oppgradere strømnettet i dette området var ute på høring i 2018. Den gang var planen ny kraftlinje mellom Veland og Hjelmeland, men etter nye vurderinger er planen endret i sør.

Møte og kontordager
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden og inviterer til åpent informasjonsmøte.

Tid: Tirsdag 4. februar kl. 19.00
Sted: Hjelmeland samfunnshus, Askvikbakken 1

NVE vil orientere om behandlingen av søknaden, mens Lyse Elnett vil være til stede og orientere om sine planer. Det er viktig at alle som har innspill og synspunkter til planene eller forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger sender dem inn til NVE. Det kan gjøres via skjema på nettsiden til NVE eller på epost til nve@nve.no, eller eventuelt i brevs form.

Høringsfrist er 2. mars 2020.

Lyse Elnett arrangerer åpne kontordager hvor du kan få mer detaljert informasjon om hvordan du blir berørt eller få hjelp til å sende dine innspill til NVE.

Tirsdag 18. februar kl. 13.00-18.00: Kantinen i kommunehuset på Hjelmeland, Vågavegen 116
Onsdag 19. februar kl. 12.30-18.00: Kantinen i Lyse sine lokaler på Jørpeland, Kvalshaugvegen 6

Du finner kart, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og annen informasjon på Lyse Elnett sin prosjektside.
3D-film over traséalternativer

Behov for oppgradering
Det er ventet en kraftig vekst i behov for strøm i årene framover i Hjelmeland kommune. Det er særlig etablering av ny næringsvirksomhet og ny ferge på strøm som utløser behovet for en oppgradering nå.

Det høyeste målte strømforbruket på samme tid (effekt) i Hjelmeland kommune samt området rundt var vel 15 MW i 2016. Prognoser for effektbehov framover viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060.

Dagens overordnet strømnett i Hjelmeland ble bygget ut på 1970-tallet, så også alderen tilsier at det er behov for oppgradering.

NVE sin nettside for prosjektet 
Lyse Elnett sin nettside for prosjektet