Hittil i år er 43 prosent av meldingene endring av overbelastningsvern og arbeid i målepunkt. Dette er noe høyere enn tidligere år hvor det har vært en større andel nytilknytninger og nye anlegg enn det er nå. En mer vanlig bestilling nå enn før er naturlig nok elbillading som medfører behov for forsterking av elektrisk anlegg.

Når det gjelder antall småordre som flytting av gatelys, skap, bestilling fra eksterne og feilsøk, så er det i mars måned kommet inn dobbelt så mange bestillinger som normalt.
- Antall henvendelser vi får inn tyder på at det er god aktivitet ute. Vi gjør det vi kan for å følge opp bestillinger som kommer inn. Men dessverre er det lengre behandlingstid på prosjekter, så det er viktig at vi får inn bestillinger i god tid, sier Geir Ove Bjelland, leder Nettservice i Lyse Elnett.

Han forteller at det er to til tre måneder etterslep på mindre prosjekter for tilknytning av enkeltboliger. Det arbeides med å få ansatt tre personer i midlertidige stillinger og vikariat som går over ett år for å ta ned etterslepet.