- Det er veldig mye som skjer i stasjonen nå med koblingen av elektriske anlegg, vern, fiber for datakommunikasjon, og klargjøring av uteområde, forteller prosjektleder Jan Terje Larsen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen er en felles stasjon for Lyse Elnett og Jæren Everk. Her blir spenningen transformert ned og brakt videre til kunder i Jæren Everk, men stasjonen er også en del av overordnet strømnett (regionalnettet) som Lyse Elnett har ansvaret for.  

Ansatt sitter oppå toppen av et elektrisk anlegg for å koble til ulike ledninger. Fotograf Fredrik RingeI slutten av oktober skal de første transformatorene og anlegg spenningssettes. I løpet av en periode på tre uker skal den nye transformatorstasjonen settes i drift og den gamle stasjonen blir da lagt strømløs når den nye tar over i november. Det er en historisk begivenhet at vi nå går over på et nytt og høyere spenningsnivå i regionalnettet. Dette vil gi betydelig økning i kapasitet i strømnettet som er av stor betydning for å få til videre vekst og elektrifisering av samfunnet.

Geir Tønnesen og Harald Sars i Lyse Elnett er byggeledere for henholdsvis bygg og elmek på den nye transformatorstasjonen. - Det er veldig spennende og interessant å følge dette prosjektet så tett. Jeg får se hvordan det elektriske anlegget i stasjonen bygges opp fra a til å, og det er lærerikt, sier Harald Sars.

Han jobber med å drifte og vedlikeholde transformatorstasjoner, og mener det er en stor fordel å følge byggeprosjektet tett og slik få god kjennskap til den nye stasjonen. I byggeprosjektet har han også god dialog med leverandørene av anlegget.

Geir Tønnesen deler begeistringen over å få være med å bygge ny transformatorstasjon. - Det er kjekt og utfordrende å være byggeleder for et slikt prosjekt. Vi har god dialog med entreprenører og har løst små ting som har oppstått på en god måte underveis. Arbeidet har gått veldig godt, og det er nå småting som gjenstår deriblant asfaltering og bjelkestengsel på transformatorer, forteller Tønnesen.

På nyåret skal den gamle stasjonen rives etter at transformatorer og elektrisk anlegg er demontert og fjernet. Opstad transformatorstasjon er den første av flere nye transformatorstasjoner som skal bygges de neste årene. 
Den nye stasjonen er bygget i jordrød farge på den ene siden og i grå betongfarger på den andre.

Fotograf: Fredrik Ringe