InfoTiles har utviklet en løsning der de bruker kunstig intelligens for å finne vannlekkasjer, forbedringer og styre vedlikehold av vannettverk. Nå er målet å bruke den samme teknologien for å dekke behovet til nettselskaper. 

- Det betyr veldig mye for oss å få denne muligheten. Vi mener InfoTiles har laget noe som er generisk for alt som har med infrastruktur å gjøre, og nå kan vi spisse løsningen inn mot strømnettet, sier gründer og administrerende direktør Johnny Alexander Gunneng i InfoTiles.

- Lnett har behov for en innovativ løsning som sammenstiller og analyserer flere typer data slik at vi tar gode beslutninger når vi velger løsninger for hvordan framtidens strømnett skal bygges. Vi bygger nå mer strømnett de neste 10-15 årene enn vi har gjort de forrige 100 år, og valgene vi tar har stor betydning for samfunnet, sier prosjektleder Sondre Lilledrange i Lnett.  

Statlig finansiering  
Prosjektet er støttet med midler fra det statlige StartOff-programmet. StartOff har satset på innovative anskaffelser tilpasset startups, blant annet grønne innovasjonsprosjekter som dette. Prosjektet med Lnett er støttet med 600.000 kroner fra Klima- og miljødepartementet. StartOff har vært et samarbeid mellom DFØ, DigDir og Leverandørutviklngsprogrammet, og i år har DFØ ansvar for prosjektbistanden i disse prosjektene.  Gjennom prosessen får både oppdragsgiver og leverandør bistand i arbeidet med å utvikle en prototype (minstekravs-produkt, MVP). 

- Det er helt strålende at et så interessant prosjekt som dette avrunder StartOff-programmet og denne satsingen på nye grønne løsninger, sier prosjektleder i DFØ, Mathias Grude Eikseth
Infotiles startet opp mot slutten av 2016, og leverer nå sin løsning til flere kommuner i Norge, samt det nest største vannverket i Storbritannia og til en vinterdestinasjon i Sveits.
- I InfoTiles har vi utviklet en løsning hvor vi bruker kunstig intelligens for å analysere vannettverk, for å finne lekkasjer, forbedringer, vedlikeholdsbehov osv. Det som før tok 8-12 måneder å gjøre manuelt kan vi gjøre på fire minutter. Vi benytter data som finnes, og gjør simuleringer og modellering, forklarer Gunneng. 

Trenger økt bruk av teknologi og digitalisering
Lnett og InfoTiles skal framover mot sommeren sammen utarbeide et minstekravprodukt. Det innebærer å utarbeide et utkast til løsning som kan fungere, men som ikke er helt ferdig designet eller et ferdig produkt. 

- Vi skal i løpet av 15 uker bevise at vår teknologi vil fungere. Nå vet vi hva sluttambisjonen er, men ikke helt hvordan sluttproduktet blir for det skal vi jobbe sammen om å utvikle, sier Gunneng. 

Nettselskapene har det viktige samfunnsoppdraget som er å sikre god og stabil strømforsyning, samtidig som strømforbruket øker kraftig framover og det blir økning i variabel kraftproduksjon fra sol og vind.
 
- Vi er i en utvikling hvor energisystemet blir mer og mer komplekst. Energiomstillingen gir en kombinasjon av en mer desentralisert kraftproduksjon, stor vekst i forventet strømforbruk som følge av elektrifisering og store næringskunder, samt framtidige fleksibilitetsmarkeder. Skal Lnett og bransjen løse samfunnsoppdraget vårt og klare å knytte til flere kunder, utnytte eksisterende strømnett bedre og sikre stabil strømforsyning i framtiden, så må vi øke graden av samhandling på tvers og digitalisering av bransjen. I Lnett jobber vi derfor nå på bred front og tar del i flere spennende forsknings- og utviklingsprosjekt. Prosjektet med Infotiles er et av disse og som vi knytter store forventninger til, sier Trond Winther, administrerende direktør i Lnett.  

Fakta om aktørene

Om InfoTiles
InfoTiles har sitt opphav mellom fjordene i Rogaland, men strekker seg i dag utenfor Norges grenser. Selskapet tilbyr verdensledende AI-drevne løsninger som hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige og ta bedre datadrevne beslutninger. InfoTiles innovative løsninger forenkler og automatiserer de kjedelige trinnene med å konsolidere data, benytte sanntidsanalyse og maskinlæring for beslutningsstøtte. 

Om Lnett
Lnett har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet i Sør-Rogaland. Selskapet sørger for at nær 165.000 kunder i ni kommuner har strøm. Selskapet er en del av Lysekonsernet, hvor historien går tilbake til den gang strømmen ble tatt i bruk for over 100 år siden. Nettselskapet har en viktig samfunnsrolle og må arbeide for å ha kapasitet til nytt næringsliv og grønn energiomstilling. 

Om StartOff
StartOff er et statlig program som DFØ, DigDir og Leverandørutviklngsprogrammet har samarbeidet om. StartOff har satset på innovative anskaffelser tilpasset startups, blant annet grønne innovasjonsprosjekter som dette. Gjennom prosessen får oppdragsgiver og leverandør bistand i arbeidet med å utvikle en prototype (MVP). Selskaper som er i startfasen eller holder på å utvikle sitt produkt får gjennom slike prosjekter en inngang til offentlig sektor og store oppdragsgivere.