Forbruksavgiften øker fra 11,45 øre/kWh til 11,89 øre kWh inkl. mva. i perioden januar - mars 2024, og fra 19,80 øre/kWh til 20,55 øre/kWh i perioden april – desember 2024. 

Nettleie betales til ditt nettselskap, og dekker kostnader med å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet. Nettselskapene er sterkt regulert, og det er myndighetene som setter en ramme for hvor mye inntekter det enkelte nettselskap kan ta inn i nettleie hvert år. 
Lnett har ansatte på vakt hver dag hele året, og som rykker raskt ut hvis det oppstår feil, uansett vær og vind. Driftssentralen overvåker strømnettet 24 / 7, og gjør tiltak hvis de ser at det er fare for at feil kan oppstå. Dette kan bidra til at du ikke mister strømmen, eller kun merker et blink i lyset. 

Nær halvparten er avgifter
Omtrent halvparten av det du betaler for nettleie går til drift av strømnettet. Den andre halvparten går til staten i form av offentlige avgifter.
Disse avgiftene består av forbruksavgift (elavgift), Enova-avgift og merverdiavgift (moms).
Mer informasjon om nettleie og pris. 

Endringer i strømstøtte
I høst ble det gjort endringer i strømstøtte slik at du nå får betalt støtte time for time, basert på strømprisen (spotpris) i det prisområdet din bolig tilhører. Strømstøtte betales ut av staten via faktura for nettleie. Du får nå støtte hvis strømprisen går over 70 øre/kWh. Fra 1. januar 2024 endrer Regjeringen grensen for utbetaling av strømstøtte til 73 øre/ kWh per kilowattime. Dette er pris uten merverdiavgift.
 
Staten dekker 90 prosent av strømprisen når den går over grensen. Gjennom ordningen får en husholdning støtte til strømforbruket på inntil 5000 kilowattimer per måned. 

Storstilt oppgradering i gang
Lnett er i full gang med å oppgradere overordnet strømnett, eller enkelt forklart «fylkesveiene» i strømnettet. Vi bygger nå mer strømnett i løpet av 10-15 år enn vi har gjort de forrige 100 år. Dette må gjøres på grunn av alder og tilstand på eksisterende strømnett, og for å øke kapasiteten slik at mer i samfunnet kan gå fra å bruke fossil energi til å bruke fornybar energi. Det reduserer klimautslipp. I tillegg er dette nødvendig for å ha kapasitet til nye bedrifter eller utvidelse av eksisterende bedrifter. Les mer om utbyggingsprosjektene. 

Når nytt strømnett er bygget og driftsatt og det gamle strømnettet fases ut, så kan dette etter hvert rives. Rundt en milliard kroner investeres hvert år. Disse store pågående investeringene, vil medføre økt pris på nettleie. Lnett gjør hele tiden vurderinger og tiltak for holde kostnadene nede for å unngå at nettleien øker mer enn nødvendig.