Tilhørerne i salen var fra USA, Europa og Afrika. Mange nettselskap i verden er veldig interessert, og ønsker å ta i bruk den nye modellen.

- Det er utrolig kjekt å oppleve en slik interesse etter at vi har jobbet i nesten to år med å utvikle modellen, sier Sigve Hamran, porteføljeforvalter NIS/GIS og informasjonsarkitekt i Lyse Elnett, ig som holdt presentasjonen i Rotterdam.

Grunnmur i digitaliseringen
- Vi har mye informasjon om ulike komponenter i strømnettet, men det har tidligere ikke vært en standard modell for hvordan slik informasjon blir kategorisert. Ulike IT-leverandører har hatt ulike modeller, og da er det vanskelig å få til digitaliseringen som alle må gjennom for å møte fremtiden. Med nettinformasjonsmodellen har vi grunnmuren for digitaliseringen, forteller avdelingsleder Egil Johansen.

Lyse Elnett tok initiativet til å få på plass en åpen standardisert modell, og har sammen med Hafslund, Radius (Ørsted) og Eniig utviklet modellen. Rundt 1000 sett med regler er satt opp og sier noe om hvilken informasjon som skal presenteres for ulike anleggsdeler, og regler for hvordan komponenter kan kobles sammen i modellen.

- Vi har gjort en grundig kartlegging av hvilke behov Lyse Elnett har for informasjon. Vi har bedt ansatte komme med brukerhistorier i forbindelse med utviklingen av modellen, og mange har bidratt til at arbeidet har blitt så bra at det vekker internasjonal interesse. Tanken er at modellen skal være grunnmuren i og kunne benyttes i alle IT-systemene etter hvert. Nå testes den ut i kartsystemet som Lyse bruker, forteller Sigve.

Åpen for alle
Den nye modellen er publisert på en åpen nettside, slik at alle kan laste den ned og ta den i bruk.
- Vi ønsker at leverandører av IT-systemer skal tilby tjenester basert på en standard modell og at denne modellen blir utviklet videre til en bransjestandard. Det er bakgrunnen for at vi har valgt å legge den åpent ut, sier Egil Johansen.

At fire selskaper går sammen om å utvikle en slik modell er ikke vanlig i Norden, og enda mindre vanlig i Europa og USA.
- Det at vi deler modellen åpent til alle er det mange som synes er fantastisk. Vi har truffet på et behov i bransjen, sier avdelingslederen.

Det er allerede et nettselskap i Belgia med tre millioner kunder som har sagt de vil ta i bruk modellen fra 2020. Et tysk selskap med 13 millioner kunder og et skotsk selskap med seks millioner kunder har også sagt de er interessert.
- Når bransjen skal automatisere og ta i bruk maskinlæring, så må vi ha data av god kvalitet. Modellen vi har laget skal være med å sikre dette, sier Sigve Hamran.

Videre arbeid
Med informasjonsmodellen på plass og en fremtidsrettet IT-arkitektur som konsern-IT arbeider med, gir dette oss et godt utgangspunkt for digitalisering. Målet fremover blir å hente ut gevinster på kort sikt, men samtidig tenke langsiktig, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen.

For mer informasjon se nettsiden til prosjektet. 

Fakta om nettinformasjonsmodellen:
Nettinformasjonsmodell definerer begreper for komponenter, relasjonene mellom dem og hvilken informasjon en komponent skal ha (data).
Modellen omfatter elektriske komponenter som strømbrytere, kabler og linjer, men også strukturkomponenter som master, rør, bygninger og traseer. For eksempel hvordan en strømbryter er definert, hvilken funksjon den har, hvilke deler den består av og hvilke data den skal ha som f.eks. størrelse, vekt, spenning og strøm.