93 utrykninger i Rogaland i 2020 skyldes komfyrbrann. De fleste branner på komfyren skyldes gjenglemte gryter og mat. 
- Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser, og i verste fall kan det oppstå brann, sier Marie Forberg Aanestad, seksjonsleder Trygg hjemme i Rogaland Brann og redning IKS. 

I forbindelse med Komfyrvaktkampanjen har Rogaland brann og redning IKS og Lyse DLE (det lokale eltilsynet) plassert utbrente komfyrer i bybildet i åtte kommuner i Sør-Rogaland. Målet er å gi mer oppmerksomhet til hjemmets største brannversting, komfyren. Komfyrene er å se i bybildet fra tirsdag 9. februar til mandag 15. februar.

Komfyrvakt
Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakt får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.  
- De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Joar Bø, leder i det lokale eltilsyn (DLE) Lyse Elnett. 
Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter, og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren. 
- Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jenvlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Forberg Aanestad. 

Kampanje
Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene og hvordan de kan forhindres. 
Komfyrvaktkampanjen er en del av "Alt vi kan mot brann", som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. 

Les mer om komfyrvakt på Elsikkerhetsportalen.