Ordningen med kompensasjon til strømkunder gjelder fra og med desember 2021 og til og med mars 2022. Støtten for desember måned blir trekt fra på regning for nettleie som sendes ut i januar. Dette vil du se ved at det er en ekstra linje på faktura fra oss som vil utgjøre et minusbeløp. Faktura fra Lnett kan du se på Min Side. 

Støtten for desember måned er 73,62 øre/kWh i vårt område. Dette beløpet, som trekkes fra på regningen for desember, har vi mottatt fra myndighetene. 
Regjeringen har varslet at de vil øke andelen staten dekker fra 55 prosent til 80 prosent for månedene januar til mars, dersom markedsprisen i snitt overstiger 70 øre/kWh. 

Støtten vil gjelde alle private husholdningskunder (ikke hytter), samt sameier, borettslag og gårdsbruk. Fellesmålte anlegg og gårdsbruk som er registrert som næring blir ikke tatt med i fra starten. Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan disse to kundegruppene skal inkluderes i ordningen. Se for øvrig spørsmål og svar som NVE har publisert om støtteordningen. 
Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket. 

Støtten vil bli trekt fra på faktura for nettleie, uavhengig av hvilken strømavtale du har. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, så blir beløpet trekt fra på strømregningen (de som får faktura fra kraftleverandør) eller beløpet betales ut fra nettselskapet (de som får faktura fra Lnett).
Gjelder kunder som får faktura fra Lnett: 
Dersom du skal sende inn ditt kontonummer for å få utbetaling, så bruk skjema for henvendelse. Mindre beløp trekkes fra på neste faktura. 

Nærmere informasjon om ordningen finnes på websiden til NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

NVE har publisert en nettside med spørsmål og svar om støtteordningen.