Comrod slisseborer runde hull som er en meter dype. Så trer de en stubb ned og venter til det er godt flyvevær til å heise på plass komposittmastene med helikopter. Når de to datastyrte boreriggene har laget slissen i fjellet løftes de bort. Metoden er mer skånsom for terrenget og miljøet siden alt utstyret løftes inn og ut med helikopter. Med tradisjonell montering av master på fjell ville en brukt sprengt en grop og deretter fundamentert i armert betong, noe som har et større klimaavtrykk.  

Slisseboren lager et 1 meter dypt spor fjellet som kompostittmasten tres ned på. Det holder de 14-25 meter høye mastene godt fundamentert med minimale inngrep i naturen.-    Vi gjør minimale inngrep i naturen. Vi trenger ikke anleggsvei eller å bruke beltebil. Utstyret fraktes inn med seks-åtte helikopter hiv, og når vi er ferdige legges jorden tilbake rundt stolpene, sier Atle Hovland Berg, direktør for Comrod Utility, divisjonen som har ansvar for produksjon av kraftstolper i kompositt og fundamentering.

Antennefabrikken Comrod på Tau begynte med å produsere fiskestenger i kompositt under navnet Brd. Tjøstheim, og har siden gått over til å produsere antenner og nå komposittmaster til kraftledninger i 132 kV nettet. Det vil si spenningsnivået som brukes i de nye «fylkesveiene» i kraftnettet. I utbyggingsprosjektet mellom Dalen-Veland-Hjelmeland leverer Comrod komposittstolper til ca 80 prosent av mastepunktene på den nesten tre mil lange kraftledningen.   

-    Comrod er en av de tre viktigste arbeidsplassene i kommunen. Det er kjekt at de lykkes og kan skape flere arbeidsplasser, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes i Strand kommune, og legger til: 
Det er stort behov for å elektrifisere Norge og det kan ikke gjøres uten naturinngrep. Derfor er det viktig at det gjøres så skånsomt som mulig. Noe Comrod er et godt eksempel på. 

Demonstrasjonen av slisseboring skjer nær Holtavatnet på Tau, et lite stykke i fra den nye transformatorstasjonen som er under bygging på Veland. Til nå har Comrod levert flere tusen komposittmaster til ulike kraftutbyggingsprosjekter i Norge og Sverige. I tillegg står flere hundre stolper på en såkalt kompositt-adapter som brukes sammen med Comrods metode for slisseboring.  

-    Comrod leverer et kvalitetsprodukt omtrent rett ut av fabrikken på Tau, etter hvert som vi trenger det. Leveringsplanen og fremdriftsplanen er godt avstemt og optimalisert. Dette prosjektet har en stram tidsplan og næringslivet i Strand og Hjelmeland venter utålmodig på den nye kraftledningen, sier Kristian Gudmundsen, prosjektleder i Lnett. 

Komposittstolper har en forventet levetid på 80 år. De er noe dyrere enn tradisjonelle trestolper med kreosotbehandling eller andre løsninger, men Lnett regner ut ifra prosjektets totale levetid og regner med å spare utgifter til mindre vedlikehold på råteskade og hakkespettskader som trestolper hadde gitt. 

Driftssjef Vegard Bjørnsen (t.v.) og boreoperatør Otto Fjelde demonsterer den datastyrte boreriggen. Deres faglige engasjement er smittende, og deres kompetanse bidrar til optimalisering av mastepunkt.Driftssjef Vegard Bjørnsen (t.v.) og boreoperatør Otto Fjelde demonsterer den datastyrte boreriggen. Deres faglige engasjement er smittende, og deres kompetanse bidrar til optimalisering av mastepunkt.

Slik ser ferdigmonterte master fra Comrod ut når de er i driftsatt. Foto: Comrod / Sted: Tonstad. Slik ser ferdigmonterte master fra Comrod ut når de er i driftsatt. Foto: Comrod / Sted: Tonstad.