Kart hentet ut fra websiden som viser strømbruddetDemonstrasjonsprosjektet for smart grid i Stavanger sentrum fikk dermed vist hvilken nytteverdi denne type teknologi kan ha. Ved hjelp av fjernstyrte nettstasjoner og overvåking av jordfeilretning kunne driftssentralen gjøre omkoblinger og legge ut høyspentkabel hvor det var feil.

- Uten denne teknologien ville det trolig tatt rundt en time, eller mer, før kunder i området hadde fått strømmen tilbake. Da ville montører rykket ut for å gjøre koblinger i nettstasjonene manuelt. I tillegg ville dette gitt høyere kostnader for ikke levert strøm (KILE), sier leder for driftssentralen Terje Nevland.

Han er godt fornøyd med jobben som ble gjort på driftssentralen, og synes det er kjekt å få demonstrert så godt resultat av teknologi som er tatt i bruk. Under strømbruddet lørdag 28. desember var det 215 kunder som mistet strømmen, deriblant hoteller, kafeer og butikker.

I demonstrasjonsprosjektet er det totalt 25 nettstasjoner i Stavanger sentrum og 6 nettstasjoner i Sandnes kommune hvor det er installert nye koblingsanlegg med fjernstyring samt ulike type sensorer for overvåking av blant annet temperatur. Prosjektet startet i 2015 og nettstasjonene ble stort sett oppgradert i 2016 og 2017. I løpet av årene som prosjektet har pågått har særlig nettstasjonene i Sandnes vist god nytteverdi ved at færre kunder har mistet strømmen ved feil, og det har bidratt til raskere lokalisering og gjenoppretting av strømmen.