Linjen som har vært i drift siden 1957 skal rives mellom Lysebotn og Seldalsheia i Sandnes kommune for å gi plass til den nye linjen som Statnett bygger. Den nye 420 kV-linnen skal gå mellom Lysebotn og den nye transformatorstasjonen Fagrafjell som Statnett skal bygge på grensen mellom Time og Sandnes kommuner.

Det er totalt tre kraftlinjer mellom Lysebotn og Tronsholen, og hver enkelt er omtrent 64 km lang. Alle tre ble bygget like før helikopteret ble tatt i bruk ved denne type arbeid.

For å få bygget linjene ble det derfor brukt kjøretøyer på hjul og belter, både på bar mark og snø. Det ble bygget en rekke taubaner til alle toppene og der det ellers var vanskelig å komme til med kjøretøy. Den eldste linjen ble revet mellom Lysebotn og Forsand i forbindelse med at det ble bygget nye linjer mellom Lysebotn og Dalen ved Jørpeland og mellom Dalen og Forsand.

Statnett skriver på sine prosjektsider at kraftlinjen de nå bygger er nær 70 km lang. Arbeidet med å bygge den nye kraftlinjen er startet og den nye linjen skal settes i drift i 2023 /2024. Forsyningen av strøm inn til Sør-Rogaland vil da være betydelig styrket.

I tillegg har Lyse Elnett oppgradert linje 3 mellom Lysebotn og Tronsholen i fjor, og det bygges ny kraftlinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Linjen og stasjonen settes i drift i løpet av 2020, og bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i Sør-Rogaland.

Bildene er fra Lyse sitt gamle fotoarkiv og illustrerer hvordan arbeidet ble utført før.