Administrerende direktør Trond Winther utenfor glassfasaden på Lnett sitt kontorbygg- Lnett ønsker å teste ut fleksibilitet for å se hvilke gevinster dette kan gi for våre kunder og hvordan dette kan bidra til bedre utnyttelse av strømnettet. I Euroflex får vi tilgang til det som kan bli markedsplassen for Norge i framtiden. Ved å koble oss på nå, kan vi få mye praktisk læring som gjør oss bedre i stand til å delta i fleksibilitetsmarkeder så snart dette blir storskala, sier administrerende direktør Trond Winther i Lnett.

Nær 30 partnere
Med Lnetts inntreden nærmer Euroflex seg 30 partnere som dekker over to tredjedeler av landets strømkunder. Rune Hogga, leder for Å Energi Fleksibilitet og medlem av prosjektets styringsgruppe, er glad for at Lnett er blitt med.

– Vi har nå klart å samle noen av landets største nettselskap som skal jobbe sammen om å utvikle et mer robust og fleksibelt strømnett. Rogaland er en spennende kraftregion med mange tjeneste- og teknologileverandører som presser på for å akselerere elektrifiseringen av samfunnet, sier Hogga.

Styrker prosjektet
Marie Seltveit Haugen er seniorrådgiver vare- og energiproduksjon i Enova. Hun er svært positiv til at Lnett forener krefter med Euroflex øvrige partnere.
– Vi registrerer med glede at Euroflex nå dekker så store deler av nett-Norge. tror at de løsninger prosjektet jobber med, blir viktige for å sikre nok kraft til den grønne omstillingen. Vi er spent på resultatene fra Euroflex, sier Haugen.

Prosjektet skal gå fra 2024 – 2026. Du finner mer informasjon om prosjektet på nettsiden www.euroflex.no