I november 2021 endret vi navnet fra Lyse Elnett til Lnett. Internt i konsernet gikk selskapet under navnet Elnett, så navnebytte var altså til et navn som uttales likt som før.
Den gang uttalte administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett dette om nytt navn: 
– Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon til (E)lnett som begrep. Vi ser det som en fordel at vi ikke trenger å forklare virket til selskapet da dette forhåpentligvis er intuitivt. 
Det er tidkrevende å bytte navn, det gir store ekstra kostnader og vil forvirre kunder og andre som i over ett år har fått informasjon og forholdt seg til Lnett. 
Her er pressemeldingen fra RME, hvor brev med pålegg til det enkelte selskapet kan leses.