Kraftlinjen skal forsyne Årdal i 10 -15 år til, og må skiftes for at vi skal kunne opprettholde god og stabil strømforsyning framover. Kraftledningen er også viktig for forsyningen i Hjelmeland det neste 1,5 år fram til ny kraftlinje står ferdig. Den nye kraftledningen mellom Dalen (ved Montør i toppen av ny grå mast ved Nessa. Arbeider med å strekke lineJørepland), Veland og Hjelmeland krysser Årdalsfjorden ved eksisterende kraftlinje. Det pågår nå også arbeid på denne kraftledningen ved Nessa. 

 

Helikopter, sirene og båttrafikk
Arbeidet på fjordspennet vil påvirke trafikken på fjorden. Trafikken blir overvåket av en båt fra Helgøy Skyssbåt AS i det aktuelle tidsrom. Lnett ber om minst mulig ferdsel på fjorden i nærheten, og under fjordspennet i perioden mens arbeidet pågår, 22. – 28. August.

Det vil ikke være tillatt å passere under fjordspennet mens strekking av line pågår. Nødvending passering vil være mulig ved å kontakte Helgøy skyssbåt AS på Vakttelefon: 90103555. Helgøy vil ha direkte kontakt med arbeidslaget til Lnett.

Fire montører er i sving på toppen av et fjell ved Årdalsfjorden. Samtidig som linene over fjorden blir skiftet, så vil flere arbeidslag samtidig utføre vedlikehold på høyspentlinjen som går mellom Veland (Fiskå) og Krossnes, samt mellom Nessa og Årdal. For din egen sikkerhets skyld, så er det viktig å ta hensyn til arbeidet og følge eventuelle henvisninger fra arbeidslederne og Helgøy Skyssbåt AS.

Arbeidet som skal utføres siste uken i august krever bruk av helikopter. I tillegg vil det ved skjøting av linene komme høye smell. Dette blir varslet i forkant med sirene.

Aggregat for å levere strøm
Kraftlinjen må kobles ut for å ivareta sikkerheten til våre ansatte mens arbeidet utføres. Det er derfor satt opp aggregat flere steder i Hjelmeland for at vi skal klare å forsyne kunder med strøm denne uken. Det vil være støy fra aggregatene mens de er i drift. 

Arbeidet som gjøres er nødvendig å få utført, og det er forsøkt å minimere ulempene dette vil medføre særlig for dem som bor og ferdes i nærheten. Lnett håper på forståelse for at arbeidet ikke kan gjøres uten ulemper, og ber alle holde avstand for å ivareta sikkerheten. 

Kart med rød strek som markerer hvor dagens kraftlinje krysser Årdalsfjorden