Profil for nytt navn Navneendringen kommer som følge av en nasjonal forskrift som stiller krav om skille mellom nettselskap og annen virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg. Nettselskapet vil fortsatt være et datterselskap i Lyse-konsernet. Det nye navnet Lnett blir tatt i bruk 15. november.

- Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon til (E)lnett som begrep. Vi ser det som en fordel at vi ikke trenger å forklare virket til selskapet da dette forhåpentligvis er intuitivt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Nettselskapene står foran store og viktige oppgaver når behovet for strøm øker raskt på grunn av overgangen fra fossil energi til strøm, og etablering av nye arbeidsplasser. Lyse Elnett skal ta en proaktiv rolle for at strømnettet utnyttes best mulig, og har nødvendig kapasitet.

Prognoser tilsier at forbruket av strøm i Sør-Rogaland en kald vinterdag kan nær doble seg i perioden fram mot 2040. Strømnettet må være bygget slik at det har nok kapasitet til strømtoppen som kommer om morgenen en kald vinterdag.

Nettselskapet leverer strøm til nær 160.000 kunder i ni kommuner i Sør-Rogaland. I tillegg har selskapet ansvaret for regionalnettet som frakter strøm fram til flere kommuner i Sør-Rogaland. Regionalnettet (fylkesveiene i strømnettet) har en alder og tilstand som tilsier at oppgradering er nødvendig.

I tillegg til å oppgradere strømnettet, så jobber Lyse Elnett for å utnytte strømnettet best mulig.

- Vi har ulike sensorer i strømnettet som sammen med nye automatiske strømmålere gir viktig informasjon for å drifte strømnettet optimalt. Får vi i tillegg til en utjevning av strømforbruket gjennom døgnet, vil det redusere forbrukstoppene morgen og ettermiddag, og bidra til bedre utnyttelse av strømnettet, sier Tamburstuen.

Nytt navn tas i bruk kort tid før nettselskapet flytter til nytt kontorbygg i Sandnes sentrum. Navnebytte vil ikke påvirke kundeforholdene. 

Det nye navnet er kommet opp i en intern prosess, mens det lokale firmaet Fasett bistår i prosessen med å utvikle profil.

Om Lyse Elnett: 
Lyse Elnett har ansvaret for strømnettet i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Gjesdal og Time. I tillegg har selskapet ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut overordnet strømnett (fylkesveiene i strømnettet) i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har hovedkontor i Sandnes og har nær 160.000 kunder. Selskapet er en del av Lyse-konsernet.