Logo til Lnett ser ut som to plusstegn satt sammenNavneendringen kommer som følge av en nasjonal forskrift som stiller krav om skille mellom nettselskap og annen virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg. Nettselskapet vil fortsatt være et datterselskap i Lysekonsernet. Nettselskapet leverer strøm til nær 160.000 kunder i ni kommuner i Sør-Rogaland. I tillegg har selskapet ansvaret for regionalnettet som frakter strøm fram til flere kommuner i Sør-Rogaland.

- Navnet framhever selskapets samfunnsoppdrag som er å sikre et stabilt og godt strømnett. Dette er en oppgave som legger grunnlaget for å lykkes med elektrifisering i regionen, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Navneendringen påvirker ikke kundeforholdene. For kunder vil telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer være likt. Men nettsiden får ny adresse, og når kunder får informasjon fra nettselskapet, kommer informasjonen fra Lnett. 

- Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon til (E)lnett som begrep. Vi ser det som en fordel at vi ikke trenger å forklare virket til selskapet da dette forhåpentligvis er intuitivt, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Snart flytter også selskapet inn i nytt administrasjonsbygg i Sandnes sentrum, hvor det gamle rådhuset lå. 

Nettselskapene står foran store og viktige oppgaver når behovet for strøm øker raskt på grunn av overgangen fra fossil energi til strøm, og etablering av nye arbeidsplasser. Lnett vil ha en proaktiv rolle for at strømnettet utnyttes best mulig, og har nødvendig kapasitet. Prognoser tilsier at de forbruket av strøm i Sør-Rogaland kan nær doble seg i perioden fram mot 2040 på de kaldeste dagene. Kapasiteten i strømnettet må være dimensjonert etter de høyeste strømtoppene vi har. 

Regionalnettet (fylkesveiene i strømnettet) har en alder og tilstand som tilsier at oppgradering er nødvendig. I tillegg til å oppgradere strømnettet, så jobber Lyse Elnett for å utnytte strømnettet best mulig ved blant annet å ta i bruk ny teknologi som eksempelvis ulike sensorer.

Om Lyse Elnett: 
Lyse Elnett har ansvaret for strømnettet i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Gjesdal og Time. I tillegg har selskapet ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut overordnet strømnett (fylkesveiene i strømnettet) i Sør-Rogaland. Lyse Elnett har hovedkontor i Sandnes og har nær 160.000 kunder. Selskapet er en del av Lysekonsernet.