I 2021 ble det installert 140 solcelleanlegg, mot 50 anlegg i 2020. Størrelsen på anleggene som installeres nå er også større enn tidligere. Ett av de nye anleggene i 2021 står på taket til Lnett sitt nye kontorbygg i Jærveien. 

- Anleggene som monteres er i størrelser fra 3 kW til flere hundre kW på kontorbygg /gårdsbruk. Men de fleste som har installert solcelleanlegg i dag er privatkunder, forteller gruppeleder Per Arne Ydstebø som har ansvar for tilknytning av solcelleanlegg til strømnettet i Lnett. 
Han forteller at det de tre første månedene i år er kommet henvendelser om tilknytning av 70 anlegg for produksjon av strøm fra sol eller vind. Flere av disse er foreløpig ikke knyttet til. 

Kraftig økning
I hele Norge ble det installert rundt 2400 solcelleanlegg i 2021 som ble koblet til strømnettet. Denne økningen hadde samlet en produksjonskapasitet på 45 MW, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. 45 MW tilsvarer forbruket til rundt 9000 eneboliger. 
Norges vassdrags- og energidirektorat har analyser som viser at solkraft vil vokse kraftig i Norge de neste årene. 
- Vi tror at solkraft fort kan utgjøre 5-10 TWh i årlig kraftproduksjon i løpet av de neste par tiårene, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i pressemeldingen. 
Enova økte støtten for solceller til private husholdninger i år, og det kan sammen med høye strømpriser stimulere til at flere ønsker å produsere egen strøm. 

Solcelleanlegg i Jærveien
Lnett flyttet inn i nytt kontorbygg i Jærveien 35 i Sandnes i desember. På taket er det satt opp solcelleanlegg som produserer strøm. Anlegget kan produsere inntil 49 kWp (kilowattpeak). Det betyr at anlegget kan levere 49 000 watt når det produserer for fullt. 
- Vi har vært opptatt av at vårt nye kontorbygg skulle tilfredsstille strenge miljøkrav. Ved å produsere egen strøm på taket, så reduserer vi vårt totale strømforbruk selv om vi ikke klarer å produsere så mye som vi bruker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 
Det nye kontorbygget er miljøsertifisert til BREEAM-NOR Excellent, og det arbeides for å forsøke å oppnå Outstanding, som er høyeste nivå.