- GIS-anlegget er produsert i Tyskland av Siemens og transportert opp på seks lastebiler. Det er svært gledelig at vi klarer å opprettholde leveransene og framdriften i prosjektet, sier prosjektleder Jan Terje Larsen. 
Han forteller at de har tett dialog med leverandører for å følge helseråd og unngå smittespredning i forbindelse med arbeidet som pågår. 

Nye Opstad transformatorstasjon skal erstatte eksisterende transformatorstasjon. Oppgraderingen er nødvendig på grunn av alder, tilstand og behov for økt kapasitet i strømnettet. Den nye transformatorstasjonen ligger på nabotomten til dagens transformatorstasjon og eies av Lyse Elnett og Jæren Everk. Transformatorstasjonen er sammen med ny kraftlinje mellom Bjerkreim og Opstad transformatorstasjoner første trinn i oppgraderingen av "fylkesveiene" i strømnettet på Jæren. 

Transformatorstasjonen skal være klar for drift i løpet av året, og det er Jæren Everk glad for. 
- Det har vært kjekt å se bygget til transformatorstasjonen reise seg, og det blir ekstra kjekt når de elektriske anleggene er på plass. Denne oppgraderingen er særs viktig for å sikre god og stabil strømforsyning, og for å få økt kapasitet slik at vi fortsatt kan ha vekst på Jæren, sier Birger Høyland i Jæren Everk.  

Den nye transformatorstasjonen på Opstad får en grunnflate på ca 1000 kvadratmeter, og blir bygget som et innendørs anlegg. Den nye transformatorstasjonen vil inneholde tre transformatorer, hvorav Jæren Everk skal ha to for å transformere ned spenning før strøm transporteres videre ut til kunder i området. Den tredje skal Lyse Elnett ha for å transformere spenningen slik at strømmen kan transporteres videre i det overordnede strømnettet på Jæren.

- Transformatorene er produsert i Slovena, og er litt forsinket inn til Sirevåg på grunn av dårlig vær.  Den største transformatoren veier vel 165 tonn, og det må gjøres ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med transporten på vei nordover fra Sirevåg til Opstad transformatorstasjon, sier prosjektleder Jan Terje Larsen. 

Fakta: 
Lyse Elnett har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut regionalnettet (fylkesveiene i strømnettet) i Sør-Rogaland. Selskapet har også ansvaret for distribusjonsnettet i 9 kommuner. Lyse Elnett har over 150.000 kunder, og de 350 ansatte har hovedkontor i Sandnes.

Jæren Everk har ansvaret for å drifte, vedlikeholde og bygge ut distribusjonsnettet i Hå kommune. Selskapet har 9000 kunder og 17 ansatte. Jæren Everk har levert strøm i sitt område siden 1915.