Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som fastsetter hvor mye hvert enkelt nettselskap kan ta inn i inntekter gjennom nettleie. RME er en enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og setter inntektsrammen etter faste kriterier. Eksempelvis vil kostnader til drift og vedlikehold, samt investeringer i strømnettet og nettap påvirke inntektsrammen. 

Styrer mot null over tid 
Det er estimert at mindreinntekten i Lnett totalt vil være rundt 60 millioner kroner ved utgangen av 2021. Mer- eller mindreinntekt skal over tid være null for nettselskapene. Det betyr at enkelte år vil inntektene for et nettselskap være for høy, mens andre år vil den være for lav. Denne ordningen skal blant annet sørge for å unngå for store svingninger fra år til år i nettleie som kunder betaler. 

- Målet vårt er å styre mot null over tid, men det er en balansegang som kan være utfordrende på grunn av blant annet store variasjoner i utetemperatur og strømpris. Temperatur og vær påvirker i stor grad hvor stort strømforbruk kunder har. En del av nettleien betales etter størrelsen på forbruket, og dermed påvirker dette hvor store inntekter vi får. I tillegg påvirker strømprisen våre kostnader for drift av strømnettet i form av overføringstap som vi må dekke inn gjennom kjøp av strøm i markedet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett. 

Investeringer påvirker nettleie   
Rundt halvparten av det en kunde betaler i nettleie går til staten i form av skatter og avgifter. Lnett får vel 35 prosent av nettleien, mens den siste andelen går til Statnett, som eier og drifter transmisjonsnettet («motorveiene» i strømnettet).
 
Nettleien består av tre deler: 
•    Et fast årlig beløp (fastledd)
•    Energiledd etter strømforbruk (øre/kWh)
•    Forbruksavgift (elavgift) + moms som betales til staten 

Effektiv og god drift av strømnettet med få strømbrudd påvirker kostnadene for nettselskapet og dermed nettleien. Lnett har høy oppetid, altså få langvarige strømbrudd, og det bidrar til å holde kostnader og nettleie nede. 

En annen ting som påvirker nettleien er investeringer i strømnettet. Lnett må oppgradere regionalnettet («fylkesveiene» i strømnettet) på grunn av alder og behov for økt kapasitet. Store deler av regionalnettet ble bygget ut for 50-70 år siden. 

- Vi finansierer våre investeringer gjennom lån. God egenkapital i konsernet gir oss gode lånebetingelser. Men så store investeringer som vi nå trenger å gjennomføre, vil bety en økning i nettleien i årene som kommer. Vi gjør grundige vurderinger av prosjektene for å unngå å investere mer enn strengt nødvendig, men samtidig er det viktig at vi bygger med nok kapasitet for det strømforbruket som er ventet i årene som kommer, sier Tamburstuen. 

Han legger til at selskapet jobber kontinuerlig med å redusere driftskostnader. Samtidig som selskapet må investere riktig for å gi kundene god oppetid til lavest mulig pris.