Marianne Frøystad Ånestad legger til at Lnett står midt oppi en storstilt oppgradering av strømnettet som er viktig for å legge til rette for elektrifisering og etablering av nye arbeidsplasser. 
- Nå kan vi bruke tiden på vårt viktige samfunnsoppdrag, nemlig å sikre at strømmen kommer fram til alle som trenger strøm. Vi bygger nå like mye strømnett i løpet av 10-15 år, som vi har gjort i de forrige 100 årene, sier Frøystad Ånestad. 

I 2023 har Lnett ferdigstilt fire nye transformatorstasjoner, samt oppgradert ytterligere to transformatorstasjoner og bygget ca 40 km med kraftledning i regionalnettet («fylkesveier» i strømnettet). I tillegg er det satt i gang utvidelse av Vagle transformatorstasjon, og bygging av ytterligere en kraftledning starter nå i høst. 

-Fornuftig 
Det var i januar at Lnett fikk pålegg fra RME, Reguleringsmyndigheten for energi i Norges vassdrags- og energidirektorat, om å bytte navn. De mente at L-en i navnet kunne stå for Lyse, og at det derfor ikke skilte seg klart nok fra konsernnavnet. Dette var Lnett uenig i, og klaget på pålegget. 

Energiklagenemda skriver i sitt vedtak: 
«Etter nemndas syn er det vanskelig å se at navnet «Lyse», enten alene eller sammen med selskapenes visuelle uttrykk, har egenskaper som gjør det egnet til å gi kundekretsen assosiasjoner til selskapsnavnet «Lnett», eller omvendt. Om det skulle være slik at de ulike Lyse-selskapene profitterer på at nettselskapet i samme konsern heter «Lnett», er det lite trolig at dette skyldes en assosiasjon skapt av at nettselskapene har samme forbokstav.»

- Nemda har etter vårt syn konkludert fornuftig. Det er tidkrevende å bytte navn, det gir store ekstra kostnader og vil bare forvirre kunder og andre som i snart to år har forholdt seg til Lnett som nettselskapet for Sør-Rogaland, sier Lnett-direktøren.