Energiomstilling med økt bruk av fornybar energi er det viktigste tiltaket for at Norge skal nå sine klimamål, og det vil kreve en betydelig utbygging av strømnett. Når strømnettet skal bygges ut for å nå klimamål, så er de 12 største nettselskapene i Norge opptatt av at utbyggingen skjer på klimavennlig vis. 

Lnett skal bygge like mye nytt strømnett de neste 15 årene som vi har gjort de forrige 100 år. Bakgrunnen er behov for oppgradering på grunn av alder, sammen med behov for økt kapasitet i strømnettet til planlagt elektrifisering og økt verdiskapning. Norges 12 største nettselskaper har nå besluttet å kreve klimadokumentasjon for nettkomponenter som brukes i utbyggingsprosjektene.  

– Det handler om den klimapåkjenningen komponentene vi monterer har. Disse leveres av eksterne leverandører, og kan være en mast, en linje, kabel eller utstyr inne i en transformatorstasjon, forklarer Siri Torgersen Ravndal, koordinator for FoU og bærekraft i Lnett.

Ved å kreve klimadokumentasjon av nettkomponenter, vil nettselskapene kunne dokumentere klimaavtrykket til utbyggingsprosjekter og etter hvert kunne ta beslutninger basert på dette. På den måten kan Lnett og andre nettselskaper sørge for at utbyggingen av strømnettet skjer på en bærekraftig måte, og samtidig opprettholde Norges ambisjon om å redusere klimagassutslippene. 

For nettselskapene er det viktig at bærekraftige valg skal lønne seg og at kravet om klimadokumentasjon skjer på like vilkår. Ved å stå sammen og trekke i samme retning, sender nettselskapene et sterkt budskap til alle involverte parter om at bærekraft vil være en viktig faktor i utviklingen av nettet, og at samarbeid og felles innsats er nødvendig for å oppnå en mer bærekraftig fremtid.