Det var i 2016 at Lyse Elnett meldte om behov for å oppgradere overordnet strømnett på Sør-Jæren for å sikre god og stabil strømforsyning framover samt kapasitet til videre vekst. Meldingen gjaldt området mellom Opstad i Hå kommune og Vagle i Sandnes kommune, og prosjektet er siden blitt delt opp i flere delprosjekter.

Det søkes om bygging av ny 132 kV kraftlinje på ca 18,8 km. Tidligere er det søkt om ny kraftlinje mellom Opstad og Håland, samt ny transformatorstasjon på Håland (sør for Bryne). Denne søknaden omfatter en mindre justering av plasseringen av nye Håland transformatorstasjon, samt endringer for en delstrekning på kraftlinje mellom Fagrafjell og Vagle som det også er søkt konsesjon for tidligere. 

Møte og kontordager
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden og inviterer til åpent informasjonsmøte.

Tid: Onsdag 22. januar 2020 kl. 19.00
Sted: Klepp Skyttarlag sitt klubbhus i Øksnevadvegen 1

NVE vil orientere om behandlingen av søknaden, mens Lyse Elnett vil være til stede og orientere om sine planer. Det er viktig at alle som har innspill og synspunkter til planene om ny kraftlinje og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger sender dem inn til NVE. Det kan gjøres via skjema på nettsiden eller på epost til nve@nve.no, eller eventuelt i brevs form.

Lyse Elnett arrangerer åpne kontordager hvor du kan få mer detaljert informasjon om hvordan du blir berørt eller få hjelp til å sende dine innspill til NVE.

27. januar 2020 i kantinen hos Lyse Elnett, Gamle Ålgårdsvei 80 kl. 12.00 - 18.00
28. januar 2020 på biblioteket i Klepp rådhus, Solavegen 1 kl. 12.00 – 18.00

Du finner kart, konsesjonssøknad, konsekvensutredning og annen informasjon på prosjektet sin nettside. 

Andre delprosjekter
Lyse Elnett planlegger også ny transformatorstasjon på Tjøtta og en oppgradering eller eventuelt ny transformatorstasjon på Hatteland. Dette vil det søkes om i 2024 i henhold til dagens framdriftsplan.  Litt lengre fram i tid er det også behov for ny kraftlinje mellom Kleppemarka og Hatteland, samt oppgradering av transformatorstasjonen på Kleppemarka. Dette planlegger Lyse Elnett å sende konsesjonssøknad for i 2026. Utvikling i strømforbruket kan medføre at disse planene skyves enten fram eller ut i tid. 

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Bjerkreim
og ny transformatorstasjon på Opstad er godt i gang, og det er også arbeidet med å bygge ny transformatorstasjon på Opstad. Dette vil bidra til å styrke forsyningen inn til Sør-Jæren betydelig. Ny transformatorstasjon på Bjerkreim er bygget av Statnett og ble satt i drift i 2019.