En forskriftsendringen som skulle innføres 1. januar 2021 pålegger nettselskaper å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. Nå er det flertall på Stortinget for å utsette denne. Lnett utsetter tidspunkt for innføring i tråd med dette. Det innebærer at kunder fortsatt vil betale det fastleddet og energileddet som de gjør i dag. Bedriftskunder som skulle bytte tariff 1. januar 2022, får ikke denne endringen ved nyttår likevel. 

- Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i systemene vår. Det gjør at vi klarer å snu, og kan utsette innføringen slik regjeringen nå ønsker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen. 

Gjeldende nettleiepriser blir videreført for privatkunder og kunder med tariffen "normal næringsvirksomhet". Regjeringen har foreslått lavere elavgift for 2022. Dette gir en elavgift på 11,14 øre/kWh i januar- mars, og 19,26 øre/kWh i april-desember (prisene er inkludert moms). 

Priser fra 1. januar 2022 for husholdningskunder: 
Fast beløp husholdninger 2640,- kr/år 
Fast beløp hytter / fritidsbolig 3780,- kr/år
Energiledd jan-mars med redusert elavgift 34,98 øre/kWh 
Energiledd april-desember 43,1 øre/kWh

Hvorfor ny modell for nettleie?
Lnett har jobbet mye utover høsten for å få på plass ny modell for nettleie, og det er gjort analyser for å få god oversikt over hvordan ny nettleie påvirker kostnadene for kunder.

Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket over døgnet. Dette er viktig for å unngå at stadig høyere strømtopper gir unødvendig store kostnader, og derav bidrar til å øke nettleien mer enn nødvendig. Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet som går helt fram til kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk. Vi bruker strøm til mer enn før, og med stadig flere elbiler på veien som kan lades på 11 og 22 kW, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i boligområder før alder tilsier at det trengs.
 
Ved å utnytte kapasiteten i eksisterende strømnett kan vi unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig.