Modellen Lnett innfører er en felles anbefaling fra flere nettselskaper og kundeorganisasjoner. Det er 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbruker, miljøbevegelse og næringsliv har et felles ønske om å utnytte strømnettet bedre for å unngå dyre investeringer i nytt nett. Investeringer dekkes inn av nettleien, så ved å redusere behov for investeringer kan nettleien holdes så lav som mulig. I tillegg vil redusert behov for nytt nett gi mindre miljøinngrep. 

Strømtoppene øker
Nettet som transporterer strøm må være dimensjonert for timene med høyeste forbruk. Strømnettet kan gjerne sammenlignes med veinettet, men i strømnettet kan det ikke være kø. Deler av strømnettet i Sør-Rogaland må fornyes på grunn av alder og tilstand, og for å øke kapasiteten slik at næringslivets behov dekkes. 
Med stadig høyere strømtopper, så øker behovet for å oppgradere også andre deler av strømnettet. Dette vil innebære å grave opp gater for å legge nye kabler inn til boliger og bedrifter, og i tillegg bygge nye nettstasjoner. Ny modell for nettleie skal motiver kunder med høye strømtopper til å jevne ut forbruket slik at nettet utnyttes bedre og dyre investeringer unngås.

Endring fra dagens modell
Ny modell for nettleie innføres for privat- og næringskunder som har et årlig forbruk av strøm under 100.000 kWh. En gjennomsnittlig husholdningskunde i Norge har et årlig forbruk på rundt 20.000 kWh. Fra 1. juli vil kunder som belaster strømnettet mest, betale mer enn kunder som har et jevnt lavt forbruk gjennom døgnet. 
Nettleien til nettselskapet vil fortsatt bestå av to ledd, men med noen endringer: 

  • Energiledd (øre/kWh) med lavere pris natt og helg
    Energiledd betales etter hvor stort forbruk av strøm du har som før. Men det vil være lavere pris i helg og natt (kl 22.00 – 06.00) enn om dagen. 
  • Kapasitetsledd erstatter fast årlig beløp
    Kundene vil betale et månedlig beløp etter hvor mye nettkapasitet de trenger. Kapasitetsleddet vil være inndelt i pristrinn. De tre timene hvor du bruker mest strøm samtidig en måned danner grunnlaget for hvilket pristrinn du havner i. Det er viktig å merke seg at det er tre timer på tre ulike dager som teller. 

I tillegg betaler strømkunder forbruksavgift (elavgift) til staten som blir tatt inn via faktura for nettleie som før. Det er Stortinget som fastsetter prisen på forbruksavgift.

Mange kunder i lave pristrinn
Analyser viser at 90 prosent av privatkundene til Lnett havner i de to laveste pristrinnene, mens 75-85 prosent av næringskundene gjør det samme. Privatkunder har allerede rundt 50 prosent av sitt forbruk på natt og i helg, og vil fra 1. juli 2022 betale en lavere pris i dette tidsrommet. 
Har du hjemmelader for elbil, så kan du vurdere å lade elbilen sakte om natten. Dette vil bidra til et jevnere og lavere samtidig forbruk, og gir mindre belastning på strømnettet. 
Det er ikke anbefalt å vaske klær, bruke tørketrommel eller for eksempel lade batteri for elsykkel eller sparkesykkel om natten mens du sover. Det oppstår ikke flere branner som om natten, men det kan gå lengre tid før en brann oppdages. 

Økte strømpriser påvirker nettleien
Nettselskapene i Norge er strengt regulert av lover og forskrifter. Hvert år får det enkelte nettselskapet en inntektsramme av myndighetene. Prisen på nettleie må settes slik at de totale inntektene er innenfor denne rammen.

Økte strømpriser har gjort at kostnadene med å transportere strøm til kunder øker, og det påvirker nå nettleien. Når strøm transporteres fra kraftverk og fram til kunder, så går noe av energien tapt på veien og dette kalles nettap. Denne strømmen må nettselskapet kjøpe tilbake til markedspris. Med høye strømpriser, så øker betaler nettselskapene mer for nettapet, og dette skal dekkes inn via nettleien. I tillegg har Lnett store kostnader for å bygge nytt overordnet strømnett på grunn av alder og tilstand. 

For en gjennomsnittlig husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh vil nettleien øke med rundt 125 kroner per måned inkludert moms. En kunde som har et like stort årsforbruk, men som er i pristrinn 1 på kapasitetsledd, får en økning på 55 kroner i måneden. Det er 4,5 år siden sist gang Lnett økte prisene for privatkunder.