Det er kunder som har forbruk under 100.000 kWh i året som får ny nettleie, både privatkunder og næringskunder. Dette innebærer at det er en del kunder som i dag har næringstariff som får ny nettleie. De totale inntektene som nettselskapet tar inn er lik, men ny nettleie gir en omfordeling av kostnadene. 
Lnett har arbeidet sammen med flere andre nettselskaper i Norge for å få en overordnet lik modell for ny nettleie. 

– Vi mener det er positivt for våre kunder om vi får en felles overordnet modell som mange nettselskap bruker. Det vil være enklere å formidle og forklare en lik modell. I tillegg er det lettere for tredjepart å levere smarte løsninger til kunder som ønsker å benytte dette for å jevne ut sitt strømforbruk, sier Åshild Helland i Lnett.

Utnytte kapasiteten bedre
Formålet med ny nettleie er å  jevne ut forbruket gjennom døgnet, slik at strømtoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Strømnettet må ha nok kapasitet til å tåle forbruket vi har den kaldeste dagen når forbruket er på sitt høyeste. Det er svært kostbart å bygge mer strømnett enn nødvendig, eller for å sammenligne med veinettet, "breie motorveier" for å unngå kø i få timer. 

Dersom vi utnytter strømnettet smartere, og jevner ut forbruket gjennom døgnet vil det spare samfunnet for store investeringer i mer strømnett. Det bidrar til å holde din nettleie lavest mulig, og i tillegg sparer vi miljøet. 

Slik er ny nettleie
Ny nettleie består av et kapasitetsledd, som erstatter dagens fastledd, og et energiledd som betales etter hvor mye strøm du bruker, som det også er i dag. Men fra nyttår vil energileddet ha en lavere pris i helg (fredag kl 22.00 - mandag kl 06.00) og om natten (kl 22.00 - 06.00). 

Kapasitetsleddet er inndelt i ulike trinn. Hvilket trinn du havner i bestemmes av din høyeste strømtopp i snitt over en time i måneden. Altså hvor mye strøm du bruker samtidig (kilowatt) i gjennomsnitt en time. De aller fleste av Lnett sine kunder havner i de to laveste trinnene som er mellom 0-5 kilowatt og 5-10 kilowatt. Kunder i disse to trinnene vil få en total årlig nettleie som er tilsvarende det de betaler i dag, eller noe lavere. Kunder som har høyere strømtopper kan få høyere nettleie hvis de ikke jevner ut forbruket. Kunder som ikke setter på alle elektriske apparater samtidig, eller eksempelvis har hjemmelader for elbil og kan flytte lading til natten, vil kunne spare penger på det.

l-nett.no/Minside kan nettkunder i Lyse Elnett sjekke hvor mye effekt de bruker, og når de har sin høyeste forbrukstopper.