- Aktivitetsnivået i Sør-Rogaland er høyt, og det er en betydelig økning av forespørsler om tilknytning av større forbruk. Rapporten vi har lagt fram gir grunnlaget for hva vi må gjøre av tiltak i strømnettet framover for at regionen skal få næringsutvikling og lykkes med planlagt elektrifisering, forteller Lars Andre Kalve, direktør i Nettstrategi og analyse i Lnett.

Han snakker om rapporten Regional Kraftystemutredning for Sør-Rogaland som ble lagt fram denne uken. Utredningen viser prognoser for utvikling i forbruk av strøm de neste 20 årene, vurdering av kapasitet i strømnettet og hvilke utbygginger og oppgraderinger nettselskapene må gjøre for å sikre nok kapasitet framover.  

Ny og forbedret metodikk
I rapporten er det beskrevet to scenario for framtidig strømforbruk, en basis og en høy. I begge scenariene er det sett på hvor høyt forbruket vil være på en kald vintermorgen.
Tabell som viser basisscenario for strømforbruk. Det er ulike farger for ulik gruppering av forbruk
- Vi ser på den kaldeste dagen fordi det er dette forbruket vi må dimensjonere strømnettet etter. Prognosene er utarbeidet med ny og forbedret metodikk. Vi benytter data fra strømmålerne som gir verdifull informasjon om hvordan forbruket øker og varierer gjennom året, og vi har sett på sannsynlighet for realisering samt hvor mye av forbruket som kommer i makslasttimen en kald vintermorgen, forklarer nettanalytiker Aleksander Klungland i Lnett. 

Eksempelvis er det lagt til grunn at ikke alle elbiler står til lading i makslasttimen fordi de er ute på veien eller står parkert ved arbeidsplass. I prognosene er det lagt inn at rundt 25 prosent av elbilene trekker strøm fra strømnettet. Det er gjort tilsvarende vurdering av andre forbrukskategorier. Klungland understreker at tallene de legger fram for framtidig strømforbruk er realistiske og noe de har tro på. I planleggingen av strømnett langt fram i tid benyttes prognosene for basis, men høyprognosen kan brukes for planlegging på kortere sikt (5-10 år). 
Graf for framtidig forbruk, høy scenario.
- På den måten håper vi å kunne ligge litt foran behovet i framtiden. Det er også lett å skalere ned planer, sier Klungland. 
I basisscenario er økning i forbruk på 560 MW, og det tilsvarer forbruket som 112.000 boliger har. Til sammenligning er det i dag vel 50.000 boliger i kommunene Sandnes, Randaberg og Sola.

Produksjon
Rapporten viser at det har vært en markant vekst i produksjon av strøm den siste tiårsperioden. I dag er det totalt knyttet til rundt 800 MW vindkraft og 1000 MW vannkraft i Sør-Rogaland. 

- Økning i produksjon, og da særlig vindkraft, har gitt et positivt bidrag i energibalansen og tilgjengelig vintereffekt. Nå er det en balanse mellom forbruk og produksjon i området, men den kan bli kortvarig siden forbruk øker kraftig framover mens det de kommende årene ikke er meldt inn noen større utbygginger av vind eller vannkraft, forteller Lars Andre Kalve. 
Graf som viser energibalansen. Rød strek for forbruk er historisk nokså jevn, mens grønn strek for produksjon har steget kraftig siste ti år

Havvind kan komme inn mot Sør-Rogaland, hvis det skjer vil det i så tilfelle komme inn i transmisjonsnettet som Statnett har ansvar for. 

Solproduksjon utgjør foreløpig en veldig liten del av energiproduksjonen, men den er sterkt økende. Det er rundt 800 plusskunder som i dag leverer strøm inn til strømnettet i Sør-Rogaland. Lnett får nå rundt 10 henvendelser i uken på tilknytning av solcelleanlegg. 

Planlagte tiltak
I rapporten er det beskrevet en rekke tiltak som må gjøres i strømnettet framover. Det er også prosjekter som allerede er utført eller som er under bygging nå. Prosjektene som pågår i Lnett er samlet på en egen side her på l-nett.no. Du kan der også abonnere på nyheter fra det enkelte prosjektet. 
Det er i år lansert en nettside hvor tiltak planlagt i et område blir publisert og oppdatert fortløpende. Denne nettsiden er kalt PlanNett og den finner du her.

Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland (PDF, 4MB)
Presentasjon av Kraftsystemutredningen (PDF, 8MB)