Arbeidet er komplekst siden det innebærer ombygging av en stasjon i full drift. For at alle kunder skal ha strøm mens arbeidet pågår, så var det viktig å koordinere strømstansene i prosjektet godt. Tronsholen transformatorstasjon er på 132 kV som er det nye spenningsnivået for regionalnettet til Lnett.

- Det er veldig kjekt å se at vi klarer å komme i mål før jul. Vi har hatt stramme tidsplaner, men klarer å levere takket være dyktige kollegaer og leverandører som står på, sier prosjektleder  Einar Høydal i Lnett.

Den gamle transformatorstasjonen var fra 1953, og har vært viktig for kraftforsyningen til Sør-Rogaland i etterkrigstiden. Etter nær 70 år i drift var tiden inne for en oppgradering. 

- Prosjektet er først og fremst viktig fordi det gamle anlegget er utlevd. Samtidig får vi bedre kapasitet på en viktig forbindelse, og vi får byttet en transformator, og det gir bedre leveringssikkerhet, sier avdelingsdirektør Frank Boholm

Arbeidet med å sette opp et nytt bygg startet opp i mai 2020. Det nye bygget ligger inne ved fjellsiden og har en grunnflate på rundt 375 kvadratmeter, og går over to etasjer. Det gamle utendørsanlegget ble koblet fra 6. desember, og skal rives. Mens det eldste bygget er et kulturminne, og blir tatt vare på.

I denne måneden starter arbeidet med å rive utendørsanlegget på Tronsholen. Først blir komponenter og linjestrekk internt i anlegget fjernet, og til slutt blir stativ og barduner tatt vekk. I henhold til plan vil rivejobben ta rundt en måned. 

Det er SV Betong i Sandnes som var totalleverandør av bygg og grunn. Hitachi Energy /LOS Cable Solution hadde kontrakt på levering av elektromekaniske installasjoner.

Men det er også mange ansatte i Lnett som er involvert i slike store utbyggingsprosjekter i regionalnettet. Det er ansatte innen en rekke fagrupper som deltar både i forbindelse med prosjektering, testing og driftsettelse. I dette prosjektet har også montasje utført flere jobber, deriblant med å montere nye master for innføring av kabler til stasjonen. 
To montører i nederste del av mast i forbindelse med oppsetting av ny mast. Transformatorstasjonen sees bakerst på bilde inn mot fjellsiden.

Fotograf: Fredrik Ringe