- Gratulerer til dere alle, og til oss. En av forløperne til det som senere er blitt Lysekonsernet, Sandnes elektrisitetsverk, var her i sentrum. Så en kan si at dere har kommet hjem igjen. Det er viktig at vi får denne type arbeidsplasser midt i sentrum. Det blir et godt lokomotiv for oss i videre byutvikling, sa ordføreren før han klippet snoren, eller mer korrekt kabelen. 

Sentrumsnært og framtidsrettet
Lnett holdt tidligere til på Tronsholen i Sandnes. Kontorplassene var fordelt på flere bygg og det var etter hvert for liten plass i lokalene. Det nye kontorbygget er i Jærveien 35, på tomten til gamle Sandnes rådhus.

Administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett taler- Når vi skulle flytte, så ønsket vi et sentrumsnært område og et fremtidsrettet bygg. Det var samtidig viktig at nytt bygg skulle hjelpe oss med å tiltrekke oss kompetanse, og det skulle tilfredsstille miljøkrav. Vi endte altså på denne tomten til gamle Sandnes rådhus, forteller administrerende direktør Håvard Tamburstuen. 

Bygget er tegnet av Saaha arkitekter og oppført i massivtre, noe som er nokså uvanlig for et så stort bygg. Det er også miljøsertifisert til BREEAM-NOR Excellent, men Jærveien 35 jobber med et mål om å oppnå høyeste nivå som er Outstanding. BREEAM-NOR er en frivillig klassifiseringsordning, og kan best beskrives som et verktøy for bærekraftig prosjektgjennomføring.
 
Bygget oppfyller alle krav til passivhusstandard. Det er socelleanlegg på taket som produserer strøm. Til oppvarming og kjøling benyttes fjernvarme og fjernkjøling. Taket er bygget som «blått tak» der hensikten er å samle opp mest mulig av styrtregnet, som deretter tømmes gradvis ut i avløpsnettet. 
Lnett sin del av det nye kontorbygget er dimensjonert for 250 arbeidsplasser, og det er kort vei til togstasjon og kollektivknutepunkt. 

Viktig samfunnsrolle
Konsernsjef Eimund Nygaard i LyseKonsernsjef Eimund Nygaard i Lyse, som eier Lnett, er opptatt av samfunnsoppdraget konsernet og Lnett har. 
- Vi driver med elektrifisering og digitalisering. Strømnettet er den mest kritiske av de samfunnskritiske infrastrukturer. Det viktigste med dette bygget er å beholde, og få tak i rett kompetanse. Og så må vi benytte anledningen til å tenke hvordan vi jobber sammen og samhandler. Det er viktig for det viktige og store samfunnsoppdraget Lnett har ansvar for, sa Eimund Nygaard.

At det nye kontorbygget står på tomten til det gamle rådhuset i Sandnes kobler Lnett og Lysekonsernet sammen med eierne på en nesten fysisk måte. 

- Det kobler konsernet og Lnett til regionen og det store oppdraget. Lnett knytter også sammen fortiden med framtiden. Dere tenker langsiktig, men tørr samtidig å tenke nytt for eksempel med løsninger som er att i bruk i nytt bygg, sa Nygaard.

- Vi har fått et fleksibelt bygg for framtiden. Vi har tatt i bruk fleksibelt arbeidsplasskonsept, der ingen har faste plasser, og arbeidsbordene ryddes ved arbeidsdagens slutt. Men alle har en hjemmebase der en finner sine nærmeste kollegaer. Det er mange samhandlingsrom i hver etasje innredet på ulike måter, forteller Håvard Tamburstuen.
Han takket alle deltakerne i prosjektet med vel gjennomført arbeid der et bygg er levert på tid og uten alvorlige ulykker under oppføring av bygget.

Byggherre: Base Property 
Arkitekt: Saaha Arkitekter AS
Totalentreprenør bygg: Backe Rogaland AS 
Totalentreprenør teknisk: Caverion Norge AS

Det nye kontorbygget legger opp til stor grad av samhandling med ulike type møterom
Åpne kontorlandskap med variert møbleringKontorbygget i Jærveien er bygget i massivtre