Outstanding er det høyeste nivået i miljøsertifiseringen av bygg, Breeam-NOR. «Effekthuset» er det andre i Rogaland til å nå Outstanding. Det første er Finansparken i Bjergsted i Stavanger.

- I utgangspunktet var nivået lagt på Excellent, men da vi så hvor god score som ble nådd i de ulike kategoriene, endret vi ambisjonen til det høyeste nivået, sier prosjektleder Andreas Poulsson hos byggherre Base Property.

Gledelig
Ordfører Stanley Wirak i Sandnes, Andreas Poulsson i Base, Håvard Tamburstuen i Lnett og Hege Aasbø i Veni foran kontorbygget til LnettLnett satte krav til klassifiseringen Excellent, men det var entreprenørene som identifiserte muligheten til å nå Outstanding underveis i byggingen. Jærveien 35 er bygget i massivtre og arealet er 8.673 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, fire av dem over bakkenivå.

Lnett overtok bygget senhøstes 2021, administrerende direktør Håvard Tamburstuen sier selskapets oppgave er å sørge for et strømnett som gjør at samfunnet lykkes med elektrifisering og det grønne skiftet.

- Vi gjør en jobb som bidrar til at andre lykkes med bærekraft. Samtidig ønsker vi også selv å gå foran hvis vi kan. Derfor er det spesielt gledelig med et nytt bærekraftig bygg, sier Tamburstuen.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes var til stede på markeringen i Jærveien 35.
- Det er utrolig kjekt å se hva dere har fått til her på den gamle rådhustomten. Sandnes kan være stolte over at vi har utbyggere og bedrifter som setter miljø og bærekraft så høyt, sa Wirak i sin hilsen til byggherre, huseier og entreprenører.

Viktig sertifisering
Totalentreprenører har vært Backe Rogaland og Caverion.

- Byggebransjen har over lang tid hatt alt for høyt forbruk av energi og råvarer.  Nå arbeider vi hardt for å finne gode og bærekraftige løsninger, der gjenbruk og sirkulærøkonomi spiller en nøkkelrolle, sier Sjur Hana, administrerende direktør i Backe.
For alle aktørene har BREEAM-sertifisering vært viktig.

- Først og fremst fordi det er bra for miljøet, men vi legger heller ikke skjul på at det også gir en høyere markedsverdi å bli sertifisert i henhold til en anerkjent standard. Og i mange tilfeller, som i dette, er det noe kunden krever, enten de skal kjøpe eller leie i bygget, sier prosjektleder Andreas Poulsson i Base.

Det er teknologi- og innovasjonsselskapet Veni som har vært revisor for sertifiseringen.

Fakta:

  • BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ble lansert i 1990.
  • Siden har over 550.000 bygg blitt sertifisert etter metoden. Metoden brukes nå i mer enn 70 land over hele verden.
  • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsbransjen.
  • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
  • BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrering av bærekraftig tenkning i alle ledd.
  • Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.