Prosjektet går nå over i neste fase og starter det innvendige arbeidet med å ferdigstille bygget med maling, strøm og andre installasjoner. Så settes det inn elektromekanisk utsyr nødvendige for å drifte 132kV-anlegget. I tillegg gjøres det klar for nye kabler i stasjonen.

- Arbeidet går veldig bra. Det er null registrerte skader og ingen alvorlige avvik, sier prosjektleder Jan Terje Larsen i Lnett.  

- Det er gledelig at vi kom raskt i gang og har holdt framdriftsplanen med å reise råbygget, legger han til. 

Det er mellom 80-100 arbeidere som er innom prosjektet i byggeperioden. Den nye transformatorstasjonen på Håland er likner på den nye stasjonen på Opstad, og vil knytte sammen den nye 132 kV kraftledningen mellom Opstad i Hå og Håland i Time kommune.

Lokale leverandører med på laget
Jærentreprenør, med underentreprenører, utfører bygg og grunnarbeider på Håland stasjon. I dette prosjektet bygger vi videre på erfaringen vi fikk ved å bygge Opstad stasjon. Betongelementene til bygget er så kortreist som det er mulig å få til med leveranser fra Hå Element. 

- Dette er en del av en viktig oppgradering av strømnettet til fremtidens spenningsnivå. Vi har gode leverandører med oss på laget og har holdt fremdriftsplanen på reising av råbygget. Målet er at nye transformatorstasjoner og den nye kraftlinjen kan settes i drift i 2023, sier Evy Thorbjørnsen, direktør prosjektstyring i Lnett.

Prosjektleder Jan Terje Larsen holder en tale til alle som deltok på markeringen av at råbygget er ferdig.
Prosjektleder Jan Terje Larsen i Lnett (stående) holdt tale til alle som deltok på markeringen av at råbygget er ferdig, 23. juni 2022.