Den nye transformatorstasjonen på Opstad er den første som bygges helt ny på flere tiår med Lyse Elnett som byggherre. Men i årene som kommer skal det bygges flere tilsvarende stasjoner. Betongelementene til bygget er så kortreist som det er mulig å få til med leveranser fra Hå Element som nærmest er nabo til den nye stasjonen. Opstad transformatorstasjonen eies av både Lyse Elnett og Jæren Everk. 

- Arbeidet går veldig bra. Det er null registrerte skader og veldig få avvik. Vi kom i gang litt senere på byggeplass enn først planlagt, men vi håper å ta inn det meste framover ved å utføre arbeid parallelt på byggeplass, forteller prosjektleder Jan Terje Larsen. 

Det innebærer at mens arbeidet med å pusse og male samt legge opp strøm i bygget, så starter også arbeidet med å sette inn elektromekanisk utstyr. 132 kV-anlegget skal komme i ars og de første transformatorene har allerede gått fra fabrikken i Slovenia. De blir fraktet med skip til Sirevåg. Det er totalt tre transformatorer i den nye stasjonen, to på 40 MVA, som er Jæren Everk sine, og en på 160 MVA, som er Lyse Elnett sin. I tillegg må det gjøres klart for å ta inn nye kabler i stasjonen. 

- Målet er at transformatorstasjonen skal være i drift i løpet av 2020, og så skal den gamle stasjonen rives neste år, sier Larsen. 
Totalt er over 50 personer i sving for å få bygget den nye stasjonen. 

Fotograf: Fredrik Ringe. Flyfoto tatt med drone av Lyse