- Vi forsøker å ta de lavthengende fruktene, og så utfordrer vi leverandørmarkedet til å komme med miljøvennlige og bærekraftige løsninger. I vårt prosjekt i Ryfylke prøver vi nå ut noen nye løsninger for å se hvilken effekt det har, forteller gruppeleder Aleksander Dåsvand i Lnett. 
Lnett har satt som mål å øke bruken av klimavennlig produkter og byggemetoder. I tillegg jobber Lnett hele tiden med å holde stramme tidsplaner for utbyggingsprosjektene siden dette blant annet har betydning for kunder som planlegger kutt i sine klimautslipp gjennom overgang fra fossil energi til elektrisitet.

Redusert CO2-utslipp  
I Ryfylke blir regionalnettet oppgradert, og det bygges to nye transformatorstasjoner i betong på Veland og Hjelmeland, samt en ny 30 km kraftledning. Det er Kruse Smith som er totalentreprenør for bygg og grunn, mens Linjepartner er totalentreprenør for kraftledningen. 

Dronefoto av bygging av Hjelmeland transformatorstasjon i tidlig faseDet benyttes en betongtype som har det laveste karbonavtrykket som er tilgjengelig i markedet både til de to nye transformatorstasjonene og til fundamentering av vinkelmaster. Betongtypen lavkarbon klasse A ekstrem har 66 prosent lavere CO2-faktor enn standard betong laget med konvensjonelle produksjonsmetoder. For å få ned CO2 avtrykket i betongen er store deler sement bindemiddelet laget av et biprodukt fra stålindustrien. Normalt ville det gått til deponering.

- Dette er god gjenbruk av avfall. Klimaregnskapet for bygg og grunn i dette prosjektet viser foreløpig en reduksjon på nær 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle byggematerialer. Valg av betongtype utgjør hoveddelen av besparelsen og tilsvarer rundt 425 tonn CO2, sier prosjektleder Kristian Gudmundsen i Lnett.
Han legger til at klimaavtrykk har vært tema for valg av alle byggematerialer og metaller. I tillegg har det i høy grad blitt brukt biodiesel på anleggsmaskiner og utstyr, og Lnett har etterspurt transportløsninger som er «kortreist» for å begrense klimaavtrykket ytterligere. 

Mindre fotavtrykk 
Boreriggen som benyttes til slisseboring, en teknologi Comrod benytter for å sette opp sine komposittmasterDet brukes lette og kortreiste komposittmaster på ca 80 prosent av mastepunktene i Ryfylke-prosjektet. Den lokale bedriften Comrod på Tau, leverer komposittmastene. De har utviklet en ny teknologi der de slisseborer runde kutt i fjellet som er en meter dype. Så trer de nederste del av masten ned i det runde kuttet, og dette er fundamentet for komposittmasten som etterpå flys ut med helikopter og heises på plass.

-  Denne metoden er mer skånsom for terrenget og miljøet enn tradisjonell fundamentering, og kan brukes der det er fjellgrunn. De trenger ikke anleggsvei eller å bruke beltebil siden utstyr fraktes inn med noen helikopter hiv. Når arbeidet er ferdig legges jorden tilbake rundt stolpene, forklarer prosjektlederen. 

Ny teknologi
De siste årene er det kommet ny teknologi på markedet som gjør det mulig å ta i bruk en miljøvennlig løsning for innendørs bryteranlegg. Det nye gassisolerte bryteranlegget som tas i bruk når Vagle transformatorstasjon i Sandnes utvides vil være uten SF6-gass. 
Vagle transformatorstasjon sett fra drone med grønne marker rundt og bebyggelse i bakgrunnen- Det har en ekstrakostnad å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger. Vi mener dette er viktige valg å ta for å få fram ny teknologi og nye mer klimavennlige produkter, sier Evy Thorbjørnsen, avdelingsdirektør Prosjektstyring i Lnett. 

Når Vagle transformatorstasjon bygges ut, blir det en del overskuddsmasse. I stedet for å transportere denne vekk, så skal overskuddsmassen brukes til å opparbeide en parkeringsplass for friluftsområde ved Vagle når prosjektet er ferdig.  

Fakta om prosjektet: 

  • Konsesjonssøknad og prosjektering: 2018–2021
  • Byggeperiode: 2021–2023
  • Kostnad: Ca. 500 millioner kroner
  • Kraftledning ca 30 km lang. Totalt 131 mastepunkter kompositt og stål
  • To nye transformatorstasjoner, Veland og Hjelmeland, samt ombygging på Dalen transformatorstasjon
  • Entreprenør, kraftledning: Linjepartner AS
  • Entreprenør, transformatorstasjoner: Kruse Smith AS
  • Komposittmaster: Comrod AS. Stålmaster: EB Elektro (Linjepartner). Elektroteknisk utstyr i transformatorstasjoner: Siemens Energy AS