Et forbruk på 1257,4 MW tilsvarer strømforbruket til 1,25 millioner ovner på 1000 watt hver. Sist rekordmåling er fra 1. mars 2018 da det ble notert 1226 MW. 
- Forbuket under kalde dager slik vi nå har er høyt. Trolig er forbruket noe lavere enn normalt hos en del næringsaktrer som følge av restriksjoner forbundet med korona. Eksempelvis kan en anta det er lavere strømforbruk innen hotell- og restaurantbransjen, sier avdelingsdirektør Frank Boholm i Lyse Elnett.

Følger nøye med
På driftssentralen følger de nøye med på belastningen og spenningen i strømnettet. Blir lasten for høy ett sted ser de på muligheter for å koble om i strømnettet for å unngå risiko for overbelastning. Strømnettet overvåkes 24 / 7 og det går alarmer hvis belastningen på anlegg blir for stor. Det er også tatt i bruk sensorer for å overvåke og ha kontroll på blant annet temperatur og belastning på ledninger, kabler og transformatorer.
- Vi ser at det enkelte steder nå er helt opp mot, og også noe over grensen for kapasitet. Det er også bakgrunnen for at det pågår store prosjekter for å oppgradere strømnettet, i tillegg til at alder på anlegg gir behov for fornying, forteller Boholm. 

Flere kundehenvendelser
Den siste tiden har Lyse Elnett fått henvendelser fra kunder som mister strømmen fordi hovedsikringen på deres elektriske anlegg ryker som følge av høyt strømforbruk.

- Stadig flere installerer lader for elbil hjemme i tillegg til at de har induksjonskomfyr og andre elektriske artikler som bruker mye strøm. Når alt eller mye settes på samtidig, så kan det være en risiko for at forbruket går over grensen for belastningsvern. Kunder må da ta kontakt med elinstallatør for å eventuelt øke overbelasningsvernet, sier avdelingsdirektøren for nettdrift og vedlikehold.