Maksforbruk av strøm har doblet seg de siste 30 årene og nå trengs det mer kapasitet for å dekke veksten. Elektrifiseringen av samfunnet, større forbruk i husholdningene og utslippsfri transport er noen av driverne for økt behov for kapasitet i strømnettet.  

For å gi plass til den nye kraftledning tas den gamle 50kV kraftledningen ned mellom Opstad og Holen. Den nye 132kV-kraftledning vil følge omtrent samme trasé og skal erstatte deler av det gamle nettet på Jæren som ble bygget ut på 1960-80-tallet.  

- Rivejobben gjøres stegvis, og er delt inn i fem seksjoner. Først løsner vi bære- og avspenningsklemmer og legger linene i trinser. Når linene er avlastet tar vi dem pent og pyntelig ned. Deretter feller vi master og fjerner dem, sier prosjektleder Victor Wigdahl i Lyse Elnett.  

Hver seksjon tar omtrent to uker å ta ned. Etter at mastene er felt kommer en entreprenør og graver opp fundamentet og så heises materiell ut med helikopter.  

Den nye kraftledningen som skal bygges, vil gå fra nye Opstad transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Håland sør for Bryne, og har fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat.  

Linjemontør Andreas Jacobsen feller master. Linjemontør Torleif Pedersen feller master. (Foto. Fredrik Ringe) 

Linjemontørene er i masten og henger opp trinser.Linjemontørene er i masten og henger opp trinser. (Foto: Fredrik Ringe)

Linjemontørene Torleif Pedersen og Andreas Jacobsen i regnværet.  (Foto. Fredrik Ringe) Linjemontørene Torleif Pedersen og Andreas Jacobsen i regnværet.  (Foto. Fredrik Ringe)