- Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere, og du må ha minst en i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Joar Bø, leder i Det lokale eltilsynet.

Det lokale eltilsynet har blant annet ansvar for tilsyn med elektriske anlegg i boliger og bedrifter. Det er nettselskapet som ivaretar rollen som Det lokale eltilsynet, DLE. Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom Brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Norsk brannvernforening, Gjensidige og DSB. 

Test røykvarsler
Du tester røykvarsleren ved å holde inne "testknappen" noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, så bytt batteri og gjenta testen. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip betyr det at batteriet begynner å bli dårlig. Du må da bytte batteri med en gang. 

Bruk gjerne dagen til å minne dine nærmeste om at de må teste og eventuelt bytte batteri. Kanskje er det noen som trenger en hjelpende hånd for å få dette gjort også. 

Det er anbefalt å bruke seriekoblede røykvarslere slik at alle piper samtidig hvis det skulle oppstå brann. Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere. 

Elsikre råd for julelys
I adventtiden tar vi også fram julelys som har vært lagret i nær ett år. Da er det greit å ta en sjekk av at det ser greit ut, og at det er beregnet for planlagt bruk før det settes fram eller henges opp. 

  • Sjekk om støpsel er misfarget
  • Påse at belysning er egnet for utendørs bruk, hvis du skal bruke det utendørs. Dette skal være tydelig merket på emballasjen
  • Bruk skjøteledning beregnet for utendørs bruk
  • Bruk en ledning som er passe lang – unngå ledningskveiler og seriekobling
  • Utendørs lys skal plugges i jordete stikkontakter som er montert ute. Du må aldri strekke ledninger gjennom dør- eller vinduskarm der de kan komme i klem.
  • Benytt LED-belysning. De blir ikke like varme som tradisjonell julebelysning.
  • Slå av julebelysning om natta og når du er borte
  • Plasser julebelysningen i god avstand fra brennbart materiale.

Se Elsikkerhetsportalen for mer informasjon. 

Fakta om røykvarsler: 
- Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
- Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen. 
- Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.
- Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.
- Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.
- Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.