Sagåna vannkraftverk drives av et fallrettighetslag som har avtale med Småkraft. Kraftledningen til vannkraftverk ble i forrige uke driftsatt og fullført innen tidsfristen med stor felles innsats fra alle montørene i Ryfylke.

- Vi klarte å nå en milepæl som var viktig for kunden. Det har krevd ekstra innsats å nå målet, så jeg er ekstra stolt av samarbeidet på tvers av faggruppene de siste ukene, sier prosjektleder Terje Skår i Lnett.

Han er stolt av alle montørene som har stått på og driftsatt fem nye nettstasjoner og koblet til ca 4,5 km ny kabel til Ullestad i Årdal.

- Det går skogs- og bygdeveier i store deler av traseen, så det var effektivt å grave ned kabel og fiber i dette prosjektet. Fordelen med kabel er at prosjektet tar bort en del risikoer forbundet med bygging av luftledning, blant annet mastereising, stolpeklatring, helikopterløft og kjøring i ulendt terreng med maskiner samt skoging, sier Skår.

Ny kabel med 22Kv, gir bedre forsyningssikkerhet til denne bygda som før var en av de mest utsatte for utfall i Hjelmeland kommune.

- Det har vært stramme tidsfrister i dette prosjektet, og derfor er det ekstra godt å ha nådd målet og ha skapt sterk tillit med kunden underveis i prosessen. Vi har også hatt god dialog mot Småkraft, grunneiere og har utført arbeidet på en sikker og god måte, sier Skår.

Det er investert rundt 16 millioner kroner i den nye høyspenttraseen og nettstasjonene, og det har effektivt vært syv måneder byggetid. Nå er arbeid i gang for å fjerne den gamle luftledningen på strekket.

Sagåna Småkraftverk i Hjelmeland satt i drift nov 2021. Sagåna vannkraftverk ble tilkoblet 22. november 2021.